Wat is een flipped classroom? En wat zijn de voor- en nadelen?

Flipped Classroom
17/2/2022

Ooit gehoord van de flipped classroom? Deze leervorm geeft prioriteit aan interactiviteit, in plaats van aan pure kennisvergaring. In deze blog lees je waarom dit zo effectief is!

Wat is een flipped classroom?

Een flipped classroom wijkt enorm af van de traditionele leergedachte dat we de theorie gezamenlijk in de klas doornemen. Letterlijk betekent een flipped classroom natuurlijk: het omdraaien van het klaslokaal. En dat is ook precies wat het is. Andere benamingen die vaak gebruikt worden, maar hetzelfde betekenen, zijn: 

 • Flipping the classroom
 • Flip the classroom
 • A flipped classroom

Voor het gemak houden wij het even bij een flipped classroom. Hieronder de definitie: 

Een flipped classroom is een vorm van blended learning, waarbij er wordt gestreefd naar een zo actief mogelijke leeromgeving. De studenten bereiden de les in hun eigen tijd zelf voor, waardoor zij zich tijdens de klassikale, of synchrone leervorm meer kunnen richten op praktijkgerichte opdrachten. De leerervaring wordt op deze manier leuker en interactiever, waardoor er betere resultaten zullen worden behaald.

Nog niet bekend met blended learning? Dan is het verstandig om eerst even het volgende artikel te lezen over blended learning voorbeelden.

Ga eens bij jezelf na: hoe zie jij klassikaal lesgeven eigenlijk? Als een manier om de leerstof aan te bieden? Of als een manier om verdieping en toepassing mogelijk te maken, als aanvulling op de leerstof?

De laatste paar jaa was het helaas niet de gewoonste zaak van de wereld om naar een klassikale les toe te gaan. Vaak werden deze namelijk vervangen door zelfstudie, of door online lessen via Microsoft Teams, of een andere applicatie. Natuurlijk is dit niet alleen een probleem tijdens deze pandemie. Het kan ook komen door ziekte. Of wat nou als de auto niet wilt starten? Het is hoe dan ook vervelend om een les te missen. De meeste studenten hebben direct het idee dat ze een stuk achter komen te liggen na het missen van één les.

De oorzaak hiervoor is vaak dat docenten de neiging hebben om het grootste gedeelte van de informatie te delen tijdens zijn of haar lessen. Hoewel het meestal wel mogelijk is om de Powerpoint-presentatie terug te kijken, is daar zonder context geen touw aan vast te knopen.

Zou het niet héél handig zijn als jouw cursisten het lesmateriaal al doorgenomen hebben als ze jouw les binnenlopen?

Op deze manier kan de klassikale tijd gebruikt worden voor verdieping en toepassing. Veel waardevoller als je het ons vraagt! En dit is nou precies hoe een flipped classom eruitziet.

Het flipped classroom model

De technologie ontwikkelt snel. Dit zorgt voor veranderingen in het onderwijs. Het traditionele onderwijs stond in het teken van de leerkracht. Echter verdwijnt dit idee steeds meer naar de achtergrond. In het hedendaagse onderwijs is de student steeds vaker het middelpunt. De manier van lesgeven wordt aangepast aan de student.

Iedere student heeft namelijk een eigen leerstijl, eigen voorkeuren en een eigen referentiekader. De uitdaging van het hedendaagse onderwijs is om ervoor te zorgen dat het onderwijs aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Het principe van de flipped classroom speelt handig in op de diversiteit van voorkeuren van studenten.

De studenten krijgen dus van tevoren het lesmateriaal. Hierdoor hoef je tijdens de les minder lang een 'preek' te geven - een negatieve benaming die studenten er zelf vaak aan geven. In een klassikale les van 60 minuten ben je vaak 50 minuten aan het woord. Studenten hebben dan nog maar 10 minuten de tijd om vragen te stellen en echter interactief bezig te zijn met de lesstof.

Als studenten goed voorbereid naar de klas komen, houd je als docent meer tijd over om samen te leren. Tijdens een flipped classroom krijgt het creëeren van een (inter)actieve leeromgeving verreweg de meeste prioriteit.

Flipped classroom voordelen

 1. Samen leren

Een groot voordeel van een flipped Classroom is dat het ook het principe van huiswerk omdraait. Studenten hoeven niet langer in hun eentje te worstelen met het huiswerk. Ze luisteren thuis naar de docent en maken de bijbehorende oefeningen in de klas, samen met klasgenoten.

Vaak zijn er klasgenoten aanwezig om vragen te stellen of samen te zoeken naar een oplossing. De docent is in de klas aanwezig en faciliteert dit proces.

 1. De leerling heeft de regie
Tijdens een flipped classroom krijgen studenten de leiding over hun eigen leren.

Omdat de lessen online toegankelijk worden gemaakt, kan de student op elk gewenst moment de les voorbereiden. De ene student heeft vaak iets langer nodig om het materiaal te begrijpen dan de ander. In een flipped classroom is dit geen probleem! 

Als de student zelf het materiaal doorneemt, hangt er geen tijdslimiet aan. Wat je vaak ziet in een klassikale omgeving, is dat sommige leerlingen zich vervelend, terwijl anderen zich verloren voelen.

Flipped classroom nadelen

 1. Motivatie en toewijding

Je voelt hem misschien al aankomen... Als de student zelf de regie heeft, ligt de verantwoordelijkheid ook bij de student. Het is zijn of haar eigen keuze om het materiaal al dan niet voor te bereiden. Indien iemand ervoor kiest dit niet te doen, kan diegene weinig bijdragen aan de klassikale oefeningen.

Maar wacht, hier kun je wat aan doen! 

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen meer bereidheid tonen voor e-learning, zij ook tevredener en gemotiveerder raken voor het concept van de flipped classroom! In het onderzoek wordt hier het volgende over gezegd.

"Het is aan te raden om maatregelen te ondernemen richting motivatie voor e-learning én richting self-directed learning skills. Hierdoor zorg je voor meer tevredenheid en motivatie richting het flipped classroom model."

Het is dus wetenschappelijk ondersteund dat je je zou moeten focussen op het vergroten van de motivatie voor e-learning onder studenten! Daarnaast wordt ook het begrip 'self-directed learning skills' genoemd. Dit is het proces waarbij studenten zelf initiatief nemen, met of zonder hulp. Dit initiatief kan gaan over: 

 • Zelf uitzoeken wat de eigen behoeften zijn tijdens het leren;
 • Zelf leerdoelen opstellen;
 • Zelf kiezen en toepassen van de juiste leerstrategieën;
 • Zelf de eigen leerresultaten evalueren.
 1. Technologie

Om een Flipped Classroom succesvol te implementeren zijn er een aantal eisen waar een computer of telefoon aan moet voldoen. Dit kostenplaatje is niet voor iedereen haalbaar. Ga dus goed na of jij en je cursisten passen bij deze technische manier van lesgeven.

 1. Weerstand

Het concept van de flipped classroom kan zorgen voor weerstand. De traditionele manier van lesgeven is iets waar velen aan gewend zijn geraakt. Veel docenten en het schoolbestuur kan zelfs gehecht zijn aan deze methode.

Vanuit hun kant treedt er dus weleens weerstand op als moderne methodes, zoals die van de flipped classroom, hun intrede doen.
 1. Tijd

Zeker in het begin vraagt het opzetten van een flipped Classroom veel tijd. Je moet er immers voor zorgen dat er alternatieven gevonden worden voor lesmateriaal, dat wellicht niet binnen het concept van de flipped classroom past. De grootste tip die we jou op dit gebied kunnen geven, is grondig onderzoek te doen naar de juiste blended learning software. Middels deze software creëer jij een overzichtelijke online verzamelplek voor je lesmateriaal, waardoor je studenten hier gemakkelijk mee uit de voeten kunnen.

Ga jij ook starten met het flipped classroom model?

We hopen dat deze blog alvast wat stof tot nadenken geeft. Wat vind jij van de flipped Classroom? Mocht je enthousiast zijn, en eens willen sparren over de mogelijkheden van een flipped classroom voor jou, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Sluit melding