Versterk de veerkracht van werknemers met e-learning

E-learning
22/3/2024

In dit blog leggen we uit hoe je als organisatie proactief de veerkracht van medewerkers kunt verhogen, en welke belangrijke rol e-learning hierbij speelt.

Onderzoek van Deloitte wijst uit dat 74% procent van de organisaties zegt dat het omscholen van hun personeel belangrijk of zeer belangrijk is voor hun succes in de komende twaalf tot achttien maanden, maar slechts tien procent van de organisaties zegt er ook daadwerkelijk klaar voor te zijn om hun medewerkers proactief te gaan trainen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat veerkrachtige organisaties een veel grotere kans hebben om succesvol te blijven voortbestaan wanneer onverwachte ontwikkelingen (zoals een Covid pandemie) zich voordoen.

Wat is veerkracht binnen organisaties precies en waarom is het belangrijk?

Veerkracht is een breed begrip, maar kort samengevat is veerkracht het vermogen om te herstellen van stress of tegenslag. In dit blog focussen we ons niet alleen op het herstellen van stress of tegenslag, maar juist ook op het proactief voorbereiden van medewerkers op eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen organisaties. 

Organisaties kunnen te maken krijgen met allerlei (onverwachte) ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan schommelende beurskoersen, fusies, technologische ontwikkelingen (AI), bezuinigingen, enzovoort. Over sommige zaken heeft de organisatie zelf controle, maar over andere zaken niet. Sommige zaken kunnen we vooraf aan zien komen, andere zaken (zoals bijvoorbeeld de Covid pandemie) niet. Daarom is het belangrijk voor organisaties om zich altijd bewust te zijn van hun eigen veerkracht en hier continu hard aan te werken.

Veerkrachtige medewerkers weten zich aan te passen aan lastige situaties en onverwachte wendingen. Ze zien veranderingen niet als obstakels, maar als kansen om creatief te denken en slimme oplossingen te bedenken. Daarnaast zijn ze sterk in het communiceren met elkaar, waardoor ze zelfs in stressvolle situaties kalm blijven en conflicten proberen te vermijden. Door hun doelgerichte aanpak zijn ze niet alleen productiever, maar helpen ze ook hun organisatie om veerkrachtig te blijven en snel te kunnen reageren op veranderingen.

Het opleiden, bijscholen, en omscholen van medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoe vergroot je de veerkracht van medewerkers in je organisatie?

Leiderschap speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van veerkracht binnen een organisatie. Door middel van duidelijke communicatie, empathie en betrokkenheid kunnen leidinggevenden een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gesteund voelen. Het tonen van begrip voor individuele behoeften en het bieden van flexibiliteit versterkt het vertrouwen en de loyaliteit van medewerkers.

Het is ook belangrijk om regelmatig feedback te vragen aan medewerkers. Hoe vinden zij dat het met hun veerkracht, en de veerkracht van de organisatie als geheel, gesteld is? Door te luisteren naar de ervaringen en suggesties van medewerkers, kunnen organisaties hun benadering aanpassen en verbeteren. Met de diverse toets- en testmogelijkheden van Pluvo maak je dit proces zowel informatief als interactief.

Flexibiliteit binnen de organisatie, zoals hybride werken, flexibele werktijden en de mogelijkheid om pauzes te nemen wanneer nodig, kan de veerkracht van medewerkers aanzienlijk vergroten. Door medewerkers de autonomie te geven om hun werk op een manier te organiseren die het beste bij hen past, kunnen ze beter omgaan met stressvolle situaties en een gezonde balans tussen werk en privé creëren.

Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door middel van trainingen, workshops en coaching kan ook de veerkracht versterken. Door medewerkers de kans te geven om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf te ontwikkelen, vergroten ze hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. Het investeren in de groei van medewerkers straalt waardering en vertrouwen uit, wat de betrokkenheid en motivatie van medewerkers verhoogt.

De belangrijke rol van e-learning in het vergroten van veerkracht van medewerkers

E-learning draagt op veel verschillende manieren bij aan het vergroten van de veerkracht van medewerkers binnen organisaties. We noemen een paar voorbeelden:

1. Openheid en eerlijke communicatie

E-learning biedt een platform om virtueel te communiceren, conflicten op te lossen en ideeën uit te wisselen, bijvoorbeeld via videocalls waarin teamleden hun standpunten delen en kunnen discussiëren over belangrijke onderwerpen. Daarnaast kunnen online fora en chatgroepen gebruikt worden om continuïteit in de communicatie te waarborgen en een gevoel van verbondenheid te creëren, zelfs op afstand.

Pluvo biedt onwijs veel mogelijkheden voor sociaal leren, zoals een chat, discussies, opdrachten en meer!

2. Training en ontwikkeling voor flexibiliteit

E-learning modules kunnen teamleden trainen in nieuwe vaardigheden en technologieën die nodig zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld, tijdens een online trainingssessie kunnen teamleden leren hoe ze verschillende tools en software kunnen gebruiken om efficiënter samen te werken op afstand.

Interactieve simulaties en casestudy's kunnen ook worden ingezet om teamleden te helpen anticiperen en reageren op verschillende scenario's, waardoor hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden vergroot.

3. Scenario’s en evaluaties

Door middel van e-learning kunnen teams real-world scenario's simuleren en evalueren om hun reactie op potentiële uitdagingen te testen. Bijvoorbeeld, een e-learning module kan een virtuele crisisoefening bevatten waarin teamleden moeten samenwerken om een noodsituatie op te lossen en de impact op de organisatie te minimaliseren.

Feedbackmechanismen kunnen worden geïntegreerd om teamleden te helpen hun prestaties te evalueren en gebieden voor verbetering te identificeren, waardoor ze proactief kunnen werken aan het versterken van hun veerkracht.

Hoe staat het met de veerkracht van de medewerkers binnen jouw organisatie? Ben je benieuwd wat een e-learning platform voor jullie veerkracht kan betekenen? Neem contact met ons op in de chat!

Sluit melding