Design thinking in e-learning toepassen: een stappenplan

E-learning
23/4/2020

Design thinking toepassen op e-learning zorgt voor een e-learning die écht goed aansluit bij je doelgroep. Wat design thinking is en hoe je dit toepast op e-learning? Je leest het in deze blog!

Design Thinking in e-learning

Wanneer je een e-learning ontwerpt, doe je dat met het doel om de cursisten waardevolle en toepasbare informatie en vaardigheden te bieden. Je wilt dat jouw e-learning meerwaarde biedt op de korte en op de lange termijn.

Daarbij is het ontwerp van de e-learning essentieel. Het effectief ontwikkelen van een e-learning gaat met vallen en opstaan. Leer van fouten, onderzoek welke obstakels studenten ervaren en leer van hun feedback.

Design Thinking is een proces waarbij een uitdaging of een probleem van een cursist of organisatie wordt geïdentificeerd en waarbij vervolgens tot een gezamenlijke oplossing wordt gekomen om dit probleem via e-learning aan te pakken.

Hoe je dit doet? Dat leggen we je hieronder uit.

Leef je in

Om een e-learning te ontwikkelen die echt aansluit bij de doelgroep, is het belangrijk om je in hen in te leven. Hoe ziet een werkdag eruit? Welke uitdagingen komt de medewerker tegen? Dit kun je op meerdere manieren doen:

1. Doe veldonderzoek

Werk een dagje mee op de werkvloer, drink koffie met elkaar om uit te vinden wat er zoal leeft en sta open voor een eerlijk en open gesprek.

Observeer daarnaast waar de dagelijkse werkzaamheden voornamelijk uit bestaan.

Let op zaken waar de medewerker op vastloopt of problemen mee lijkt te ervaren.

Let hierbij ook op houding en motivatie!

2. Houd interviews

Spreek met mensen uit verschillende lagen van de organisatie. Onderzoek of waar zij over willen leren overeenkomt. Beschrijven zij dezelfde uitdagingen, problemen en successen?

3. Creëer een persona 

Gebaseerd op de inzichten die je middels het veldonderzoek en de interviews vergaard hebt, creëer je een persona. Deze persona heeft de collectieve eigenschappen, en ervaart de verlangens, de behoeften, de angsten en de problemen van jouw doelgroep.

Definieer het doel

Vaak lijkt e-learning een vrij eenvoudige, snel te implementeren, oplossing voor een probleem. Maar niets is minder waar.

Er wordt helaas te vaak snel gehandeld, waardoor er onvoldoende tijd wordt geïnvesteerd in het duidelijk definiëren van het probleem. Dit resulteert vervolgens in een e-learning waarbij dit probleem niet voldoende wordt aangekaart en dus helpt de e-learning niet mee aan het oplossen van het probleem.

“Probleem” klinkt vrij negatief, maar wat we hiermee bedoelen is dat er uit het doelgroeponderzoek een bepaalde behoefte voortkomt.

Misschien is het belangrijk voor de organisatie dat de medewerkers hun ‘soft skills’ verbeteren of misschien is er een nieuwe manier van werken geïntroduceerd die een gedegen introductie en training behoeft. Het laatste voorbeeld is vrij concreet, maar het eerste voorbeeld is lastiger te definiëren.

  • Welke soft skills missen er?
  • Missen deze soft skills bij alle medewerkers of alleen binnen bepaalde afdelingen?
  • Vinden medewerkers ook dat deze soft skills belangrijk zijn in hun werk?
  • Ondervinden zij nu problemen of uitdagingen in hun dagelijkse werk waarbij deze soft skills een grote rol spelen?

Vervolgens verbind je concrete doelen aan het probleem. Probeer deze doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te formuleren. 

Ontwikkel een concreet plan van aanpak

Tijdens deze stap is het heel belangrijk (maar helaas wordt dit niet altijd gedaan) om de doelgroep te betrekken bij het plan van aanpak.

Laat de doelgroep meedenken over wat zij willen leren en hoe zij dit willen leren. Op deze manier voelen de medewerkers zich vanaf het begin af aan meer betrokken bij de e-learning en voelen zij zich gezien en gehoord, wat de intrinsieke motivatie ten goede komt.

Een aantal manier waarop je dit kunt vormgeven:

1. Brainstormen: door middel van discussies. Afhankelijk van de groepsgrootte kun je de groep eventueel in kleinere groepjes verdelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle groepjes presenteren wat zij het voornaamste doel vinden en hoe zij dit willen bereiken. Je kunt hierbij gebruik maken van posters of post-its.

2. Spreek de creativiteit van de medewerkers aan: laat de medewerkers bijvoorbeeld tekenen hoe hun ideale werk scenario eruit ziet en wat zij hierin nog missen. Laat hen vervolgens meedenken over hoe een e-learning bij kan dragen aan de oplossing. Mindmaps zijn hiervoor ook erg geschikt.

Meer leren over e-learning? Download ons gratis e-book vol E-learning Essentials!

Ontwikkel een prototype

Medewerkers kunnen de e-learning het beste écht voor zich zien wanneer zij een visuele presentatie krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een schets, een simulatie of een proef-leeromgeving.

Met Pluvo kun je gratis starten. Aan het maken van je prototype zitten dus geen kosten verbonden.

Zorg ervoor dat het prototype duidelijk alle elementen in zich heeft die de medewerkers tijdens de brainstormsessies belangrijk vonden.

De medewerkers geven vervolgens feedback waarna jij het prototype verder kunt aanpassen en toespitsen op de doelgroep.

Test de eerste versie

Wanneer de eerste versie van de e-learning af is, is de rol van de cursist nog niet afgelopen. Zij zijn namelijk essentieel voor het succes van de e-learning.

Vraag hen:

  • Of je hen mag observeren terwijl zij de eerste module maken (zowel de persoon als de data)
  • Of zij hardop willen denken zodat je hun gedachtenproces kunt volgen en evalueren
  • Of zij hun vragen en feedback voor je op willen schrijven

Kortom, doe gedegen onderzoek onder jouw doelgroep voor je aan het ontwerpen van een e-learning begint. Zij zijn essentieel in het bepalen van het succes van jouw e-learning.

Betrek hen bij elke fase van het ontwerp en vraag actief hun feedback terwijl zij de training doorlopen.

En het prototype? Die bouw je natuurlijk in Pluvo!

Sluit melding