Persoonlijkere e-learning maken met AI

E-learning
28/9/2023

Hoe zorg je dat iedere medewerker, elk met zijn of haar eigen ervaring, referentiekader, achtergrond en favoriete manier van leren, hetzelfde resultaat bereikt?

Organisaties hebben vaak een duidelijk doel voor ogen met het inzetten van e-learning. Wellicht het verbeteren van de klantenservice skills van hun medewerkers, het versterken van leiderschapsvaardigheden, het invoeren van een ander type software of een andere manier van communiceren.

We weten natuurlijk al lang dat “one size fits all” geen goed idee is. Maar hoe maak je e-learning dan toch persoonlijk, zonder voor iedere afzonderlijke medewerker een aparte e-learning te ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers zo efficiënt mogelijk leren en je ze zo persoonlijk mogelijk aanspreekt qua interesse en motivatie? Door het aanbieden van differentiatie en personalisering van leren. We geven je enkele voorbeelden van hoe je dit kunt toepassen in e-learning voor de medewerkers binnen jouw organisatie.

Artificial Intelligence

We beschikken inmiddels over technologieën zoals AI die e-learning aanzienlijk persoonlijker kunnen maken dan voorheen. Leerervaringen kunnen door middel van AI worden aangepast aan verschillende cursisten, groepen en talen. Met behulp van AI kun je de leerervaring echt afstemmen op de behoeften van de cursist.

Hierdoor kun je leermaterialen creëren die aansluiten op wat de cursist nodig heeft, doelen stellen die bij de cursist passen en de voortgang meten.

AI identificeert ook de sterke en zwakke punten van de cursist, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de huidige prestaties en de gebieden waar nog verbetering mogelijk is.

AI analyseert daarnaast het gedrag en de prestaties van de cursist, zoals welke lessen ze volgen en hoe ze presteren in quizzen of opdrachten. Met deze informatie kan AI aanbevelingen doen voor nieuwe leermaterialen die passen bij de interesses en behoeften van de cursist. Bijvoorbeeld, als een cursist moeite heeft met een bepaald onderwerp, kan AI extra oefeningen of uitleg aanbieden. AI kan ook het leerproces versnellen als de cursist snel vooruitgang boekt, door bijvoorbeeld bepaalde (basis)modules over te slaan.

1. Differentieer in het lesmateriaal

Ongeacht of medewerkers die jouw e-learning volgen nu liever lezen, luisteren, of kijken, het is een feit dat als jij de informatie presenteert op een manier die het brein het meest activeert, het beste leerresultaat behaald wordt. Bijvoorbeeld: je wilt iets uitbeelden in een infographic (die je trouwens ook weer met AI kunt creëren). Voor sommige medewerkers is dit voldoende, bijvoorbeeld als zij al veel voorkennis over het onderwerp hebben.

Bij medewerkers voor wie het onderwerp nieuw is, moet eerst de voorkennis geactiveerd worden. Zij hebben wellicht iets meer achtergrondinformatie, een opfrisser, of context nodig. Daarom is het handig om naast een infographic de informatie op nog andere manieren te presenteren, zodat je een volledig beeld schetst.

Neem bijvoorbeeld een podcast op waarbij je door de infographic heen loopt, voeg een uitgebreidere tekst toe waarin alle stappen van de infographic uitgebreid worden beschreven, of neem een video op waarbij je elk van de onderdelen van de infographic nader toelicht. Dit lijkt wellicht overbodig, maar op deze manier bied je een hele complete leerervaring aan.

Het is bewezen dat een combinatie van visueel en auditief leren het beste werkt, dit wordt ook wel ‘dual coding’ genoemd. Met de vele mogelijkheden van Pluvo maak je prachtig lesmateriaal en uitdagende quizzen.

2. Vraag feedback

De meest waardevolle bron van informatie zijn natuurlijk nog steeds de medewerkers. Vraag hen regelmatig om feedback over hun leerervaring. Dit kan gewoon automatisch. Zorg er dan vervolgens wel voor dat er ook daadwerkelijk iets met de feedback gedaan wordt.

Artificial Intelligence is natuurlijk een geweldige tool en kan heel effectief en handig zijn, maar het is wel belangrijk om AI van de juiste informatie te voorzien om het zo optimaal mogelijk te laten werken.

Daarom is de feedback van de cursisten goud waard. Heeft AI hun leerbehoefte goed ingeschat? Sloeg het de juiste stukken over? Gaf het extra informatie op verschillende manieren wanneer de cursist verduidelijking nodig had? Wat vond de cursist goed aan de e-learning en wat niet? Wat was er prettig aan de leerervaring en wat was minder fijn? Wat kan er beter?

3. De kracht van emotie

Het is essentieel om de emoties van de cursist aan te spreken. Bepaalde emoties zullen een gevoel van herkenning oproepen bij de cursist en hiermee maken zij direct een koppeling naar bepaalde gevoelens en ervaringen uit het verleden.

Dit kunnen zowel gewenste gevoelens (“ja, toen was ik succesvol!”) als niet gewenste gevoelens zijn (“toen ik deze techniek toepaste heb ik ook gigantisch gefaald”). Herkenning is key. Vanuit deze herkenning wordt de intrinsieke motivatie van de cursist aangesproken die hem of haar vervolgens weer aanzet om vol enthousiasme verder te leren.

Zij willen immers graag weten hoe zij de positieve emoties kunnen behouden of de negatieve emoties kunnen omvormen tot positieve emoties door het volgen van de e-learning.

4. Branching scenario’s

Ook het toevoegen van case studies maakt e-learning een stuk persoonlijker.

Bij case studies wordt de cursist bijvoorbeeld een bepaald scenario voorgelegd waarbij de cursist vervolgens de vervolgstappen bepaalt. Elke keuze leidt tot een andere uitkomst. Deze case study werkt het beste als de verschillende vervolgstappen zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de dagelijkse werkpraktijk.

Ook niet elke keuze hoeft tot een positief resultaat te leiden; dat zou het immers in het echte leven ook niet doen. De cursist kan leren welke gevolgen een bepaalde stap kan hebben en zijn of haar beslissing aanpassen om te zien welke andere uitkomst meer gewenst is en welke acties hieraan voorafgaan. 

Pluvo biedt ook heel veel mogelijkheden om jouw e-learning zo persoonlijk mogelijk te maken. Benieuwd hoe jij kunt switchen van een ‘algemene’ e-learning naar een meer persoonlijke leerervaring voor iedere medewerker? Neem contact met ons op!

Sluit melding