Meet de leeruitkomsten van je e-learning!

E-learning
6/8/2020

Wist je dat je de leeruitkomsten van jouw e-learning heel duidelijk kunt omschrijven en vervolgens kunt meten? In deze blog vertellen we je hoe je dit doet.

Meten is weten in e-learning

Veel ondernemers en bedrijven overwegen om een e-learning te ontwikkelen. Voordat je tijd (en geld) investeert in het ontwikkelen van een e-learning wil je natuurlijk wel zeker weten dat het ook de gewenste uitkomst oplevert voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jouw medewerkers en voor de organisatie als geheel.

Wist je dat je de leeruitkomsten van jouw e-learning heel duidelijk kunt omschrijven en vervolgens kunt meten? In deze blog vertellen we je hoe je dit doet.

Wat werkt niet? Bepaal de randvoorwaarden

Onderzoek laat zien dat cursisten maar liefst 40% van hun tijd besteden aan ‘frustrerende randvoorwaarden’ tijdens e-learning. Zoals bijvoorbeeld aan het aanvullen van missende informatie, het zoeken naar informatie of het doorlopen van irrelevante functies in het Learning Management systeem.

Daarnaast geven cursisten aan dat er niet altijd een duidelijke leerstrategie wordt gebruikt, dat prompte feedback mist, dat de bedrijfscultuur een negatieve impact op hen heeft en dat de vormgeving van het lesmateriaal te wensen overlaat.

Je kunt je voorstellen dat deze zaken een negatief effect hebben op de leeruitkomsten.

Voordat je dus begint met het bepalen en meten van de uitkomsten van jouw e-learning, zorg ervoor dat je alle bovenstaande randvoorwaarden goed in je achterhoofd houdt en meeneemt in het bepalen van jouw doelen en het opzetten van de e-learning. Dit garandeert het beste leerresultaat.

Connecten met alle betrokkenen

Eerst ga je inventariseren waar de behoefte ligt en welke doelen de medewerkers binnen een organisatie waardevol vinden om te behalen. Hierbij is het belangrijk dat je praat met mensen uit alle lagen van de organisatie.

Bepaal samen hoe je ‘succes’ definieert, hoe dit het functioneren van medewerkers ten goede komt en hoe dit bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling.

Zodra je een duidelijk beeld hebt van het gewenste resultaat van een e-learning/training vanuit de medewerkers kijk je hoe dit aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en wat je als bedrijf precies wilt bereiken met de training. 

Ontwikkel de e-learning

Je hebt jouw e-learning doelen nu “bottom-up” bepaald: je hebt alle lagen van de organisatie meegenomen in het bepalen van jouw doelen. Vervolgens zet je de e-learning op dezelfde manier op. 

 • Stel je de einddoelen vast
 • Welke doelen wil je uiteindelijk bereiken met de e-learning? Maak de doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) zodat je ze uiteindelijk kunt meten.
 • Maak je een ‘roadmap’ met tussendoelen
 • Soms kunnen doelen nogal groot en onrealistisch overkomen. Bepaal daarom tussendoelen. Kleinere doelen die eenvoudiger en sneller te bereiken zijn en uiteindelijk bijdragen aan het ultieme doel.
 • Bepaal welke content er al bestaat
 • Je hoeft niet helemaal bij nul te beginnen. Jouw bedrijf heeft vast weleens eerder trainingen gegeven. Ga na welk materiaal er al bestaat binnen jouw bedrijf zodat je dit effectief kunt inzetten in de e-learning. Bepaal ook hoe interessant en aantrekkelijk dit materiaal is. 
 • Hak het in stukjes en houd het kort
 • Heb je bijvoorbeeld een oersaai handboek maar dit handboek bevat wel veel essentiële informatie? Overweeg dan om het handboek in kleinere interessante stukjes te verdelen en er bijvoorbeeld een interessant (kort) filmpje aan te verbinden. Dit maakt het een stuk leuker en interessanter voor de medewerkers om door de belangrijke informatie in het handboek heen te komen.
 • Bepaal de juiste volgorde en organiseer het materiaal logisch
 • Bepaal duidelijk wie er deelnemen aan de e-learning. Zijn dit alleen senior medewerkers die al een tijd bij het bedrijf werken of ook nieuwe medewerkers? Bepaal vervolgens waar je begint en in welke volgorde je het lesmateriaal aan de medewerkers presenteert. Als er alleen ervaren medewerkers aan de training meedoen, wil je hen natuurlijk niet vervelen met de basics. Maar je wilt nieuwe medewerkers juist weer niet ‘overwhelmen’ door belangrijke basisinformatie over te slaan.
 • Verbind theorie en praktijk
 • Tijd om de theorie en de praktijk te verbinden. Maak gebruik van levendige voorbeelden die in de dagelijkse praktijk van de cursist voorkomen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door gamification en het nabootsen van gesprekken door middel van rollenspellen.

Zodra je de e-learning hebt vormgegeven volgens de ‘roadmap’ van jouw doelen is het tijd om te gaan meten.

Meten is weten

Bron: https://elearningindustry.com/can-measure-learning-effectiveness-of-online-courses-create-positive-roi

Ook de evaluatie van de e-learning gebeurt weer volgens het bottom-up principe. Eerst kijk je naar het effect op de individuele persoon en vervolgens naar de effecten voor de organisatie.

 • Level 1: - Reactie cursist: was de training relevant en bruikbaar? Heeft de medewerker er iets aan gehad?
 • Level 2: Leerresultaat: heeft de training bijgedragen aan de kennis en vaardigheden van de medewerker? Sloot het goed aan bij hun voorkennis en referentiekader?
 • Level 3: Toepassen van leren: is er een duidelijke verandering zichtbaar in het werk dat de medewerker uitvoert als gevolg van de training? Of in zijn/haar werkgedrag?
 • Level 4: Hoe heeft de training het bedrijf als geheel beinvloed? 

Kortom, investeren in e-learning is zeer waardevol wanneer de Return on Investment duidelijk te meten is. Dit doe je door het systematisch en bottom-up bepalen van doelen die SMART zijn zodat je ze vervolgens kunt meten. Zo is het duidelijk en meetbaar welk effect de e-learning heeft op de individuele medewerker én op jouw organisatie als geheel.

Sluit melding