7 tips om je medewerkers betrokken te houden

HR/Leren in organisaties
1/6/2023

Betrokken medewerkers zijn dé motor van je organisatie. Maar hoe zorg je voor employee engagement? Lees onze tips!

Zeker, een betrokken medewerker is een tevreden medewerker. Maar let op: een tevreden medewerker is nog niet direct een betrokken medewerker. Leun dus niet gerustgesteld achterover als jouw MTO een aardige score laat zien. Tevreden medewerkers kabbelen voort, maar stromen ook makkelijk uit. Betrokken medewerkers hebben pit en loyaliteit.

Medewerkersbetrokkenheid gaat echt een laag dieper dan medewerkerstevredenheid. Betrokkenheid gaat over je kunnen vereenzelvigen met de normen en waarden van een organisatie. Actief willen meewerken aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Weten dat je jezelf nog kunt ontwikkelen in de organisatie, en daar ook nog voldoende uitdagingen zal vinden op je carrièrepad.

Waarom is employee engagement eigenlijk zo belangrijk? 

Om een paar voordelen te noemen:

  • Betrokken medewerkers zijn gemotiveerd en productief.
  • Ze zijn loyaal aan de organisatie en er is dus minder personeelsverloop.
  • Ze zitten beter in hun vel en hebben een hoge verzuimdrempel.
  • Betrokkenheid straalt ook uit naar buiten, dus je employer branding floreert.
  • Ook je klanten worden blij van een enthousiaste dienstverlener die net dat stapje extra doet.

Na zo’n opsomming brandt vast de vraag op je lippen: hoe zorg ik er dan voor dat mijn medewerkers zich betrokken gaan voelen én betrokken blijven in mijn organisatie? Zeker in een grote organisatie, of een bedrijf waar veel hybride wordt gewerkt, of vanuit verschillende locaties, kan dat best ingewikkeld zijn. Gelukkig hebben wij goede tips voor je. 

1. Transparante communicatie

Betrokken medewerkers voelen zich onderdeel van jouw organisatie. Ze willen zich 100% voor het bedrijf inzetten, maar willen dan wél weten wat er precies nodig is en of het effect heeft. Het is daarom een goed idee om de kengetallen van de organisatie niet alleen binnen het MT te verspreiden, maar binnen de organisatie.

Omzet, verzuimcijfers, nieuwe klanten, personeelsbezetting: houd je medewerkers goed aangesloten.

Nodig de medewerkers nadrukkelijk uit om van zich te laten horen als ze een goed idee hebben waarmee de doelstellingen nog beter bereikt worden. Medewerkers voelen zich serieus genomen en het kan de organisatie misschien nieuwe bruikbare ideeën opleveren. En, ook niet onbelangrijk: vergeet niet om successen te vieren. Als er een mooi resultaat is behaald, of een grote nieuwe klant zich heeft aangemeld, laat iedereen, in welke functie dan ook, meedelen in de blijdschap. 

2. Beloof geen gouden bergen

Zeker met de huidige arbeidsmarkt is het voor een werkgever verleidelijk om een baan en toekomstperspectieven mooier af te schilderen dan ze werkelijk zijn. Is de medewerker eenmaal aan de slag gegaan, dan kan dat tot een ontgoocheling leiden. De gouden bergen blijken toch niet zo schitterend te zijn als ze waren beloofd. Voor je het weet kiest de verse collega weer het hazenpad. 

Het is dus slim om al bij de start van de wervingsprocedure helder te zijn over de inhoud van de baan en de doorgroeimogelijkheden.

Een sollicitant is doorgaans op zoek naar een baan die niet alleen zorgt voor een goed inkomen, maar die ook past bij de persoonlijke voorkeuren en inhoudelijk voldoende uitdaging biedt.

3. Wees inspirerend

Heb je de visie en missie van de organisatie goed in beeld? Draag die dan ook uit en handel er uiteraard zelf ook naar. Zet de visie en missie op de website en laat die regelmatig terugkomen in de communicatie binnen het bedrijf.

Medewerkers die zich kunnen vinden in de normen en waarden van een bedrijf, zijn er trots op dat zij er werken. Het worden ware ambassadeurs voor de organisatie. 

Daarbij is het ook belangrijk dat een medewerker weet hoe er persoonlijk kan worden bijgedragen aan het versterken van de bedrijfscultuur. Dat is stimulerend voor medewerkers van iedere leeftijd, maar heb je het over een generatie Z’er, dan is dit cruciaal. Juist deze generatie medewerkers wil een baan bij een organisatie waar zij zelf volledig achter kan staan.

4. Het belang van samen

Stimuleer teamwork. Laat collega’s zoveel gezamenlijk werken aan projecten. Dat zorgt niet alleen voor meer onderlinge verbinding. Je zorgt er ook voor dat alle kennis die in huis is gebundeld wordt, waardoor mensen van elkaar kunnen leren en elkaar versterken.

Het is daarom een goed idee om projecten multidisciplinair aan te pakken.

Door afdelingsoverstijgend samen te werken ontstaat er meer begrip voor het werk van collega’s uit een ander werkveld en groeit het gemeenschappelijk belang voor een goed resultaat.

5. Zorg voor groeikansen

Als je medewerkers lang en gelukkig aan boord wilt houden, zijn mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen heel belangrijk. Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan en besteed regelmatig aandacht aan de ontwikkelingsbehoefte. Zijn er misschien extra taken die iemand zou willen oppakken, of is het tijd voor een carrièreswitch?

Het hoeft niet altijd te gaan om noodzakelijke opleidingen of extra carrièreperspectieven. Sommige mensen hebben daar geen behoefte aan, of zitten in een levensfase waarin daar even geen ruimte voor is.

Ook trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of mindfulness kunnen bijdragen aan meer werkgeluk en een goede persoonlijke balans.

6. Persoonlijke aandacht bindt

Geen mens wil zich een nummer voelen bij een werkgever. Zorg dus voor voldoende aandacht, hoe groot de organisatie ook is. Maak de span of control van leidinggevenden niet té groot en motiveer ze nadrukkelijk om veel individuele aandacht te schenken aan hun medewerkers. 

Een stay-gesprek kan hier een mooie stap in zijn. Dit gesprek is precies het tegenovergestelde van een exitgesprek en kan uitstroom voorkomen.

Door af en toe met iedere medewerker (ja óók die tevreden kabbelende collega die nooit klaagt!) te gaan zitten en laagdrempelig te vragen of er misschien nog wensen zijn, voorkom je dat ontevredenheid over soms kleine dingen zich opstapelt.

Dit is een relatief simpele interventie, waarmee je mensen betrokken kunt houden bij de organisatie.

7. Creëer een vriendelijk platform

Juist in de huidige maatschappij is het inrichten van een digitaal platform waar alle communicatie, opleidingen en informatie bijeenkomen essentieel om medewerkers betrokken te houden.

Ook bij een grote organisatie, of waar veel in wisseldiensten wordt gewerkt, is een online omgeving ideaal om contact te houden met elkaar. Wat wel belangrijk is: houd rekening met je doelgroep en kies zorgvuldig hoe je het inricht.

Zijn je medewerkers niet gewend aan omgaan met systemen en zitten ze vrijwel nooit achter een beeldscherm? Maak het platform dan zo intuïtief mogelijk. Weet je dat de gemiddelde collega moeite heeft met ingewikkelde tekst, kies dan voor eenvoudig taalgebruik op B1-niveau. Het platform is bedoeld om te verbinden, en niet als ingewikkeld doolhof. 

Meer tips nodig om je medewerkers betrokken te houden?

Dat komt goed uit, want het is ons dagelijkse werk! Neem daarom gerust contact met ons op!

Sluit melding