Een community of practice opzetten? Hier een paar praktische tips & voorbeelden!

E-learning
24/3/2022

Een community of practice opzetten is de perfecte manier om mensen met hetzelfde doel, probleem, zorg of interesse het optimale in elkaar naar boven te laten halen. Lees hier hoe!

Communities of practice in e-learning

Het hebben van een gezamenlijk doel draagt enorm bij aan motivatie. Want hoeveel leuker is het om samen te werken? En hoeveel belangrijker voelt het als je niet alleen zelf een doel nastreeft, maar anderen jou ook nodig hebben om hun doel te bereiken?

Community of practice definitie

Wat is een community of practice?

Communities of practice zijn groepen mensen met een gezamenlijk doel, probleem, zorg, of interesse.

Vaak zijn communities of practice erop gericht om best practices uit te wisselen, en nieuwe kennis op te doen of te creëren om een bepaald beroep of vakgebied een stapje verder te ontwikkelen. Communicatie is hier een essentieel onderdeel van.

Kenmerken van een community of practice

Er zijn drie kenmerken van een community of practice:

 1. Bindende factor. Leden van de community hebben bijvoorbeeld een gedeelde interesse, vaardigheid en/of toewijding met betrekking tot een bepaald onderwerp. Deze gemeenschappelijke factor creëert een bepaalde basis, inspireert leden om deel te nemen, en begeleidt hun leren en de acties die zij gezamenlijk ondernemen. 
 2. Gemeenschap. Door middel van gezamenlijke activiteiten, discussies, brainstormen over het oplossen van problemen, het delen van informatie en het opbouwen van relaties wordt het fundament van de community gelegd en versterkt.
 3. Praktijk. De leden van de community of practice bouwen samen een database op met bronnen, ideeen, toekomstvisies, etc. Deze kennis, vaardigheden en inspiratie kunnen alle leden meenemen in hun dagelijkse beroepspraktijk. 

Communities of practice voorbeelden

Daarnaast is niet iedere community of practice hetzelfde. Er zijn 4 soorten communities of practice te onderscheiden. 

 1. Helping communities. Een forum bieden voor leden van de gemeenschap om elkaar te helpen met dagelijkse werkbehoeften.
 2. Best Practice communities. Ontwikkelen en verspreiden van beste praktijken, richtlijnen en strategieën voor gebruik door hun leden.
 3. Knowledge Stewarding communities. Organiseren en beheren van een hoeveelheid kennis waaruit gemeenschapsleden kunnen putten.
 4. Innovation communities. Creëren baanbrekende ideeën, nieuwe kennis en nieuwe praktijken.

Communities of practice & e-learning

E-learning vormt een stabiele basis voor het vormen, onderhouden en verder ontwikkelen van communities of practice. 

Deelnemers aan de e-learning hebben zich immers voor de e-learning ingeschreven omdat zij iets willen weten over het specifieke onderwerp van de e-learning. Dit is dus al iets wat alle cursisten gemeenschappelijk hebben, een bindende factor. Dit vormt een goede basis voor het opzetten van een community of practice. 

Daarnaast bieden online leerplatformen steeds meer mogelijkheden om een actieve community te starten en te onderhouden. Chatten, live sessies, Q&A’s, etc. - allemaal manieren om de cursisten met elkaar te verbinden. Ook bieden sommige platformen (zoals Pluvo) een bibliotheek aan waar de ingewonnen informatie of de voorgestelde ideeën eenvoudig kunnen worden opgeslagen en door alle leden kunnen worden geraadpleegd.

Hoe sterker de verbinding tussen de leden, des te groter de kans dat zij zich gemotiveerd voelen om echt in de e-learning te duiken en deze af te maken en misschien zelfs aan te vullen met nieuwe ideeën, kennis, bronnen, etc. 

Wanneer werkgevers bijvoorbeeld een e-learning aanbieden aan hun medewerkers, bestaat de kans dat deze medewerkers elkaar al kennen. Dan is dus eigenlijk de basis van de community of practice al op de werkvloer gelegd. Het aanbieden van een e-learning waarbij de bijbehorende community hoog in het vaandel staat is dan een hele waardevolle volgende stap in het verbinden van deze werknemers.

Community of practice tips 

 1. Wees duidelijk over het doel. Maak duidelijk wat het doel is en waar de community overgaat. Zorg ervoor dat dit aansluit bij je doelgroep en dat je ze nieuwsgierig maakt. Wees hierin zo duidelijk mogelijk.
 2. Communiceer je structuur. Gaan jullie elke 2 weken zoomen? Of een keer per kwartaal elkaar ontmoeten? Zorg ervoor dat de structuur duidelijk is en iedereen de data in de agenda zet.
 3. Stimuleer beweging. Geef als facilitator het goede voorbeeld met posten en betrek collega’s erbij. Spreek met elkaar af hoe vaak je gaat posten, zodat er beweging in de community ontstaat.
 4. Vergaar feedback. Haal constant feedback op bij de community: wat vinden zij belangrijke onderwerpen? En waar willen ze het vaker over hebben? Blijf je community ontwikkelen
Wil jij ook een community of practice starten, bijhouden, of verder ontwikkelen? Probeer Pluvo gratis uit!

Join Learning Innovators; onze eigen community of practice! 

Wist je dat wij als Pluvo ook een eigen community of practice hebben? Onze bloedeigen Learning Innovators groep bestaat uit e-learning fans die onderling hun kennis en ervaringen delen, zodat anderen hiervan kunnen leren. Kom er gezellig bij en blijf je kennis over e-learning aanvullen!

Sluit melding