Tips voor een effectieve HR-strategie

HR/Leren in organisaties
27/7/2023

Hoe bepaal je jouw HR-strategie? Volg je blindelings hippe trends of ga je voor maatwerk? Wij hebben tips voor je!

Je komt de term overal tegen, maar wat is dat eigenlijk, HR-strategie? We hebben het even voor je opgezocht.

"HR-strategieën zijn de plannen en acties die worden ondernomen door een organisatie om het personeelsbeleid te ontwikkelen en te beheren, met als doel het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.”

Een goede HR-strategie is dus een belangrijke spil voor iedere organisatie. Het is dé kruiwagen om targets te kunnen halen en de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. En inderdaad, iedere zichzelf respecterende HR-manager is er dus mee bezig. 

Maar juist omdat HR-strategie zo’n cruciale rol speelt, raken nogal wat mensen een beetje de weg kwijt. Zo veel onderwerpen, zo veel keuzes. De verleiding is dan groot om mee te dobberen met hippe trends en je hapsnap te verliezen in vraagstukken die in de wereld om ons heen spelen. Je bijt je vast in wat trendy termen en schrijft daar een procedure omheen. Met misschien wel té ambitieuze doelstellingen, die eigenlijk niet passen bij jouw organisatie, laat staan dat ze haalbaar zijn.

Best jammer. Als je bewust een HR-strategie uitstippelt die werkelijk past bij jouw organisatie, kun je richting geven aan het management. Je trekt de juiste medewerkers aan, zet hun talenten effectief in én behoudt ze. Je zorgt voor een positieve werkcultuur waarin mensen zich betrokken voelen bij je bedrijf. Daar floreren niet alleen je medewerkers bij, maar ook je omzetcijfers.

Maar hoe kom je tot zo’n slimme strategie? Wij nemen je stap voor stap mee. 

1. Krijg de missie en doelstellingen van jouw organisatie duidelijk in beeld

Voordat je kunt bepalen waar je jouw HR-pijlen op moet richten, is het belangrijk om te weten waar de organisatie precies voor staat. Wat is de why van de organisatie? Zijn alle doelstellingen en ambities duidelijk? 

Bevraag het MT hierop en trek ook de rest van het management aan het jasje. Krijg je geen duidelijk antwoord, of, erger nog, lopen de meningen uiteen? Dan is er werk aan de winkel.

Organiseer een strategische sessie ‘op de hei’ om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Zo’n gezamenlijke stip op de horizon is niet alleen een belangrijke basis voor je HR-beleid.

Het schept de kaders voor álle processen die nodig zijn om de organisatie toekomstbestendig te houden. 

2. Analyseer 

Neem vervolgens de tijd voor een interne en externe analyse. Het is goed om inzicht te hebben in actuele trends, technologische ontwikkelingen en omgevingsfactoren. Dan weet je waar de organisatie rekening mee moet houden. Leg dit naast de interne cijfers. Welke kansen en bedreigingen kun je op basis hiervan benoemen? De uitkomsten van deze analyse zijn bepalend voor belangrijke keuzes op strategisch niveau. Organisatiebreed, en dus ook op HR-gebied.

Een dergelijke analyse was vroeger een heidens karwei. Archieven werden doorgespit, allerlei mensen moesten worden benaderd. We leven nu gelukkig in betere tijden. Als het goed is, zijn de belangrijkste informatie en data nog maar een paar muisklikken van je verwijderd.

Maak dus gebruik van de technologie en data die je al in huis hebt. Beschik je niet over één overkoepelend systeem, schakel dan collega’s van andere afdelingen in om de informatie boven water te krijgen. Of kijk eens naar de mogelijkheden van Pluvo!

Als het goed is, heb je na het maken van de analyse haarscherp in beeld welke vraagstukken en ontwikkelingen spelen in je organisatie. Dan is het tijd om binnen het MT de kaarten te verdelen. Ieder op het eigen vakgebied. En aan jou de eer om de HR-strategie te bepalen.

3. Maak keuzes

Het gevaar is dat je nu een ellenlange lijst voor je hebt liggen, vol vragen en uitdagingen op allerlei gebied. HR is binnen de organisatie immers verweven met zoveel onderwerpen. Verlies je niet in dat doolhof. Je mag, nee móét, keuzes maken en prioriteiten stellen als dat nodig is. Zodat je de dingen die je wilt doen, ook echt goed kunt doen. 

Breng de verschillende vraagstukken onder in diverse HR-thema’s zoals personeelsbezetting, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en ontwikkeling. Bekijk dan nu de lijst door een kritische bril. Zijn bepaalde zaken need to haves of nice to haves? Zet de eerste categorie bovenaan je agenda. Beoordeel welke dienstverlening en output cruciaal zijn voor een HR-afdeling. Heb je voldoende capaciteit in huis om dat waar te maken? Reken je niet rijk en wees niet overmoedig. Ieder mens heeft maar twee handen en één hoofd. Is er geen budget om extra handen en hoofden te werven? Dan zul je het aantal actiepunten op je HR-strategie wat moeten inperken. De nice to haves moeten in dat geval maar even doorschuiven naar later. 

Stem jouw keuzes en prioriteiten goed af met de rest van het MT. Vergeet niet de managementlaag eronder mee te nemen. Deze leidinggevenden staan direct in verbinding met de medewerkers en zijn een belangrijke schakel in het personeelsbeleid.

4. Zorgvuldige uitvoering

Een plan krijgt pas waarde als het ook wordt gerealiseerd. Dat geldt ook voor een HR-strategie. Je bent dus nog niet klaar op het moment dat je trots een dik jaarplan hebt opgeleverd. Integendeel. Nu komt het erop aan! De HR-strategie moet worden uitgerold en uitgevoerd.

Als het goed is, heb je het commitment van het management gevraagd en gekregen. De volgende, belangrijke vervolgstap is nu het communiceren van het HR-beleid naar de medewerkers. Doe dit in heldere taal, en benadruk de meerwaarde van de keuzes voor de medewerkers zelf. “What’s in it for me?” is immers de belangrijkste drijfveer voor ieder mens.

Vergeet niet om regelmatig te monitoren of de uitvoering van het HR-jaarplan loopt zoals gedacht. Er kunnen onverwachte gebeurtenissen zijn, financiële tegenvallers of juist nieuwe kansen. Stagneert de voortgang? Onderneem actie, en kan dat niet: plannen zijn doorgaans niet in beton gegoten. Stel in dat geval de verwachtingen wat bij. 

Het is ook belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen voor thema’s die ooit fris en fruitig zijn opgepakt. Daarom is het goed om regelmatig nieuwtjes te delen, zodat management en medewerkers goed aangehaakt blijven bij je HR-strategie. 

Het nut van een digitaal platform voor je HR-strategie.
Zeg je Pluvo, dan zeg je leerplatform. Dus natuurlijk kun je het brede scala aan mogelijkheden van ons digitale platform perfect gebruiken voor het ontwikkelen en professionaliseren van je medewerkers. Maar eigenlijk biedt Pluvo allerlei faciliteiten die je prima kunt inzetten bij het bedenken, uitrollen en implementeren van je HR-strategie. Om er maar een paar te noemen:

  • Verzamelen en delen van informatie voor analyses.
  • Interne communicatie rondom je HR-strategie.
  • Monitoren van de voortgang van de verschillende actiepunten.
  • Het ontwikkelen en delen van een wervingscampagne.
  • Online modules voor het onboardingprogramma van nieuwe medewerkers.
  • Ondersteuning van je HR-cyclus.

Het mooie is dat je bij ons niet vastzit aan vaste, dure formats. Pluvo biedt juist de flexibiliteit die je nodig hebt. Je kunt dus altijd een tandje bijzetten, je focus verleggen of een nieuwe tone of voice kiezen. Waarbij je natuurlijk volop gebruik kunt maken van gamification en verschillende media. Want een HR-strategie is belangrijk, maar hoeft beslist niet saai te zijn!

Ben je nieuwsgierig wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Sluit melding