Zó toets je de kennis en vaardigheden van je medewerkers met online assessments

E-learning
19/1/2023

Wil jij meer inzicht in de kennis en vaardigheden van (nieuwe) medewerkers? Of wil je weten hoeveel ze hebben opgestoken van je interne trainingen? Lees dan deze blog!

Bedrijven investeren vaak flink in het opleiden van hun medewerkers. Fantastisch natuurlijk, want dit zorgt ervoor dat medewerkers up-to-date blijven, over relevante en recente kennis en vaardigheden beschikken, en alle opgedane kennis wordt ingezet binnen de organisatie. 

Vaak wordt het aanbieden van e-learning binnen een bedrijf gezien als een verantwoordelijkheid of verplichting die nu “afgevinkt” kan worden. De e-learning is ontwikkeld, de medewerkers kunnen erin en kunnen de e-learning op hun eigen tempo doorlopen, ideaal. Daar heb je vervolgens als bedrijf of organisatie geen omkijken meer naar. Of toch wel?

Hoe weet je nu zeker dat de medewerkers die de e-learning doorliepen daadwerkelijk de leerresultaten hebben behaald die jullie als organisatie voor ogen hadden? Sluit wat er geleerd is aan bij de doelen en toekomstvisie van de organisatie?

Daarnaast wil je als bedrijf natuurlijk de juiste nieuwe medewerkers werven en selecteren. Je kunt dit doen door een sollicitatiegesprek te voeren, en te kijken naar de hoeveelheid diploma's en ervaring die iemand heeft. Maar hoe weet je of iemand ook écht genoeg motivatie en talenten in huis heeft?

Kom erachter en ontwikkel een online assessment of capaciteitentest! 

Wat is een online assessment?

Een online assessment wordt ingezet om te beoordelen of iemand past bij een bepaald takenpakket of een bepaalde functie. Om dit te beoordelen kun je onder andere testen welke drijfveren iemand heeft, hoe hoog het IQ is en over welke persoonlijkheidseigenschappen iemand bezit.

Wat is een capaciteitentest?

Een capaciteitentest is een vorm van een online assessment, en meet de vaardigheden van een (nieuwe) medewerker. Hiermee kun je toetsen of iemand beschikt over de juiste competenties om een bepaalde functie uit te voeren. Je kunt deze test dus inzetten tijdens het sollicitatieproces, of als een huidige medewerker bijvoorbeeld van functie of afdeling wil wisselen.

Beide vormen van online toetsen zijn goede manieren om de kennis en vaardigheden je medewerkers te testen. Of je nou op zoek bent naar een nieuwe medewerker, of de leeruitkomsten van je e-learnings wilt meten.

Voorheen beschreven we al drie goede redenen om een assessment aan te bieden. In deze blog borduren we daarop voort door 5 voorwaarden met je te delen waar jouw online assessments of capaciteitentests aan moeten voldoen.

5 richtlijnen bij het meten van kennis en competenties

 1. Meet vooraf en achteraf

Het is natuurlijk belangrijk om te beseffen waar het beginpunt is. Waar staat een medewerker op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes aan het begin van de e-learning? En hoe staat de medewerker tegenover dezelfde thema’s aan het einde van de e-learning? Zit hier groei in? Het toepassen van zelfreflectie is heel waardevol voor medewerkers. Dit zorgt ervoor dat zij zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en een snellere vertaling kunnen maken naar hun dagelijkse werkpraktijk. 

 1. Houd het simpel en relevant

Niemand wordt blij van ellenlange vragen, toetsen, examens, of papers. Houd het assessment daarom zo kort mogelijk. Zorg dat alle vragen die je de deelnemer stelt kort en bondig geformuleerd zijn, gelinkt zijn aan de leerdoelen, en aan de doelen en de visie van de organisatie. Zo verzamel je data op een effectieve manier en kan deze data later eenvoudig worden doorvertaald naar een ROI.

 1. Bied variatie aan in online assessment methodes

Zoals je in eerdere blogs van ons hebt kunnen lezen over Universal Design for Learning, leert niet iedereen op dezelfde manier en heeft niet iedereen dezelfde interesses. Het is daarom ook niet eerlijk om te verwachten dat iedereen op precies dezelfde manier kan laten zien wat hij/zij geleerd heeft. Bied daarom variatie aan in de manieren waarop iemand kan demonstreren of illustreren wat hij of zij geleerd heeft.

Wist je dat Pluvo ook allerlei verschillende assessmentvormen aanbiedt?
 1. Kijk verder dan alleen opgedane kennis

We zijn vaak geneigd om assessments vooral te richten op wat iemand geleerd heeft, omdat kennis nu eenmaal het makkelijkst te meten is. Maar, er is nog zoveel meer dat we kunnen analyseren om een beter beeld te krijgen van iemands leerproces. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken naar:

 • Deelname
 • Vooruitgang
 • Snelheid
 • Interactie
 • Groepsparticipatie
 • Succesvol of onsuccesvol in assessments
 • Voortijdig afhaken

Deze factoren geven ons een veel completer beeld van het leerproces, en dus ook het leerresultaat, van de medewerker.

 1. Leer van de feedback die je ontvangt

Naast het verzamelen van de data die we noemden bij punt 4, is het ook belangrijk om de medewerkers om hun mening te vragen: wat vonden zij van de e-learning? Sloot deze aan bij hun behoeften? Was de e-learning:

 • Interessant
 • Toegankelijk
 • Makkelijk te volgen
 • Waardevol
 • Heeft het de medewerker verder geholpen in zijn/haar dagelijkse werkpraktijk?
 • Zijn de leerdoelen die de medewerker vooraf voor zichzelf had gesteld behaald?

Deze informatie is heel waardevol en je kunt deze informatie inzetten om je e-learning nog beter en waardevoller te maken.

Lees hier meer over de evaluatie van je online training.

Ben je benieuwd hoe Pluvo je kan helpen om waardevolle assessments te ontwikkelen voor jullie organisatie? Neem contact met ons op via de chat!

Sluit melding