Creatief online kennis toetsen: 4 manieren!

Blended Learning
1/1/2022

Kennis toetsen is een hele goede manier om de voortgang van het leerproces te meten. Maar denk ook eens out-of-the box, en overweeg deze 4 creatieve manieren om digitaal kennis te toetsen.

Kennis toetsen met e-learning

Online lesgeven en online kennis toetsen zijn twee onafscheidelijke vrienden van elkaar. Examens zijn immers een algemeen bekende toetsingsvorm, die gebruikt worden om de leeropbrengsten te kunnen meten. Als het gaat om online onderwijs, worden er vaak bepaalde toetsingsvormen geïntegreerd in een e-learning. Maar, uit onderzoek blijkt dat het twijfelachtig is of examens wel écht toetsen wat we willen dat ze toetsen.

De manier waarop er getoetst wordt, is namelijk nogal paradoxaal met wat er in het dagelijks leven van een professional gevraagd wordt. Voor veel vaardigheden en kennis is het immers niet van belang dat je deze in anderhalf uur, zonder enige vorm van beschikbare bronnen, paraat hebt.

Op de werkvloer, bijvoorbeeld, heb je vaak wél toegang tot een collega die je vragen kunt stellen. Of tot het internet, om een formule op te zoeken. Bovendien doe je de berekening zelf in het echte leven ook gewoon met een rekenmachine.

Het is dus een beetje gek dat we verwachten dat studenten de kennis paraat hebben zonder enkele hulp. E-learning, waarbij het leerproces via de digitale weg verloopt, is vooruitstrevend. Het is gebaseerd op groot vertrouwen in de cursisten, omdat zij vrij worden gelaten in waar en wanneer zij de lesstof tot zich nemen. Deze flexibiliteit laat het toe dat cursisten de theorie gemakkelijker kunnen verbinden met de praktijk.

Doordat studenten zich namelijk bevinden in hun vertrouwde omgeving, gaan ze de theorie uit de e-learning eerder betrekken op alledaagse zaken. Hierdoor vormen ze associaties, en kunnen ze de lesstof makkelijker weer ophalen. Puzzelstukjes vallen ineens op hun plek, iets wat we ook wel een 'aha-erlebnis' noemen.

Deze ervaringen zijn helaas lastig te ‘vangen’ in traditionele toetsvormen. In e-learning is de kwaliteit van toetsing belangrijker dan de kwantiteit. Daarnaast is het toetsen van kennis een goede richtlijn om eventuele missende kennis en vaardigheden te identificeren. En de e-learning bij te sturen of aan te passen, zodat de nog ontbrekende kennis alsnog wordt aangeboden aan de student.

Om ervoor te zorgen dat jij de kennis op zak hebt om van digitaal toetsen een onvergetelijke ervaring te maken, belichten wij in deze blog een aantal ‘out-of-the-box’ manieren om online kennis te toetsen.

Lees ook: 8 verfrissende tips over online lesgeven!

4 x een online toets maken, maar dan anders

1. Simulaties van echte werkscenario’s

Simulaties zijn een effectieve manier om praktische en experiëntiële kennis te testen. In tegenstelling tot traditionele examens, is het bij toetsing door middel van simulatie mogelijk voor de studenten om vaardigheden te testen en bronnen te gebruiken in een veilige virtuele omgeving.

Om de beste resultaten te behalen is het van belang dat de simulatie een zo realistisch mogelijke weerspiegeling is van de werkelijkheid. Hoe realistischer de virtuele omgeving, hoe groter de kans dat de simulatie weergeeft hoe de student zou presteren in een echte werksituatie. Daarnaast daagt het de student uit om zijn of haar hele referentiekader aan kennis en vaardigheden op de simulatie toe te passen.

Overweeg je dus om een 'statische' online quiz te maken? Doe het niet, en breng wat meer leven in de brouwerij! 

2. Online groepsprojecten

Zoals we in eerdere blogs beschreven is de ervaring van verbinding tijdens het leren essentieel voor succes. Hoewel e-learning individueel wordt uitgevoerd, is het wel degelijk mogelijk om groepselementen te implementeren. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld met elkaar discussiëren over de leerstof en hiermee laten zien dat zij actief participeren.

Maar het is ook mogelijk om samen aan projecten te werken. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld samen een presentatie maken. Dit kan op een vrij traditionele manier zoals bijvoorbeeld met Powerpoint, maar je kunt ook denken aan het opnemen en editen van een video waaraan alle groepsleden een bijdrage leveren.

Dit zorgt ook voor een groter gevoel van verbinding doordat iedereen ‘live’ op de video te zien is.

Daarnaast is het waardevol om een feedback-element te integreren in de groepsopdracht.

  • Is er een groeplid wat opviel door zijn/haar bijdrage?
  • Wat zijn zijn/haar sterke punten
  • Waar zou hij/zij nog kunnen verbeteren?

Om dit proces soepel te laten verlopen zijn duidelijke richtlijnen voor het geven van deze feedback essentieel.

Ben je nou op zoek naar een platform, zodat je dit soort groepsprojecten kunt realiseren? Bekijk dan eens de voordelen van Pluvo: onze online leeromgeving.

3. Online forums en discussies

Een van de meest effectieve manieren om kwalitatief leren in e-learning te ‘meten’, is het monitoren van de bijdrage die studenten leveren aan de online forums en/of discussies. De e-learning coördinator of instructeur kan de studenten stimuleren tot het bijdragen van relevante input door het opstarten van de discussie.

Dit kan door bijvoorbeeld een controversiële stelling in de groep te gooien. Of door een probleem te introduceren waar de studenten gezamenlijk een oplossing voor moeten vinden.

De coördinator houdt de bijdrage van alle studenten in de gaten en let op diepgang, kwaliteit, gedemonstreerde kennis en vaardigheden en kwantiteit (hoe actief iemand is op het forum). Dit kan op een kwantitatieve manier (het aantal posts en comments dat een cursist plaatst) en/of op een kwalitatieve manier (door bijvoorbeeld een toetskader te verbinden aan de participatie waarin leerdoelen afgevinkt kunnen worden wanneer deze in de participatie gedemonstreerd zijn).

Het verwerken van feedback is ook een belangrijke vaardigheid die de studenten kunnen laten zien via discussies en forums. Als iemand anders uit de groep op hun uitspraken of bijdragen reageert en zij deze feedback vervolgens integreren in hun bijdrage tijdens het vervolg van de discussie, demonstreert dit dat de student open staat voor feedback en de feedback meeneemt in zijn of haar leer- en werkproces.

4. Problemen oplossen door middel van case studies

Neem een realistische situatie die de student ook in zijn/haar dagelijkse werk tegen zou kunnen komen. Het makkelijkst is om een scenario te gebruiken wat in het verleden daadwerkelijk is gebeurd. Op deze manier kun je de oplossing voor het scenario weglaten en dit door de student laten invullen.

Was er bijvoorbeeld een klant die een klacht had? Beschrijf de klacht en de omstandigheden en laat de student vervolgens zijn/haar aanpak beschrijven, waarbij de nadruk ligt op het toepassen en beschrijven van de kennis en vaardigheden van de student (al dan niet opgedaan in de e-learning). Het is met name relevant voor de student om zijn/haar gedachtenproces te beschrijven en hiermee duidelijk weer te geven hoe hij/zij tot de oplossing/aanpak kwamen.

Zoals je ziet gaat deze manier van digitaal toetsen een stuk dieper dan gewoonweg een meerkeuzetoets in elkaar flansen. Als je jouw studenten laat kiezen uit een rijtje mogelijke antwoorden, zul je er immers nooit achter komen hoe zij tot dat antwoord gekomen zijn.

Conclusie digitaal toetsen

De hierboven beschreven manieren van het toetsen van kennis en vaardigheden tijdens e-learning zijn slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Deze praktische en diepgaande manieren van het toetsen van kennis en vaardigheden maakt dat niet alleen opleiders of scholen, maar ook bedrijven kwalitatief inzicht verkrijgen in de leerprocessen van hun medewerkers. Op basis van dit inzicht kunnen ze deze leerprocessen zelfs bijsturen waar nodig!

Maar hoe kom je tot een goed toetsresultaat? Dat begint natuurlijk allemaal bij de didactische en technische keuzes die je maakt. In het volgende blog vertelt Nico hoe je jouw studenten kunt stimuleren om gebruik te maken van effectieve leerstrategieën, voor een torenhoog leerrendement.
Sluit melding