Neuropsychologie & e-learning: hacks die zorgen voor het beter onthouden van content

E-learning
24/9/2020

Neuropsychologie toepassen zorgt ervoor dat informatie veel beter onthouden wordt. Hoe je dat doet? We geven je graag een paar "hacks"!

Als je een e-learning ontwikkelt, wil je natuurlijk dat de informatie die jij deelt de cursist bijblijft. Dat hij of zij de informatie onthoudt, toepast en doorgeeft. Hoe kun je moderne psychologische inzichten toepassen in e-learning die precies DIT bewerkstelligen?

Door je op het onbewuste brein te richten. Het brein dat reageert op stimuli. Dat ons helpt overleven. 

En hoe heeft dit dan te maken met e-learning?

Het draait allemaal om emotie.

Wanneer je écht iets weet te triggeren bij jouw cursist, is de kans groter dat:

  1. zij überhaupt deelnemen aan jouw e-learning
  2. de e-learning hen daadwerkelijk bij blijft en verandering teweegbrengt.

Hoe trigger je emotie in e-learning?

Dan kan op verschillende manieren. In deze blog geven we je een aantal tips gebaseerd op neuropsychologie.

1. Onderzoek jouw doelgroep

Wat leeft er bij jouw doelgroep? Welke pijn, angst en uitdagingen ervaren zij in hun dagelijkse leven? 

Als jij bijvoorbeeld een e-learning wilt ontwikkelen voor kassamedewerkers in jouw bedrijf, kun je je voorstellen dat boze klanten bijvoorbeeld een dagelijkse trigger zijn.

Of lange rijen, ingewikkelde vragen of een hoge werkdruk.

Begin hiermee. een handige “hack” die je hierbij kunt toepassen is het toepassen van de pre-assessment. De cursist reflecteert hiermee op waar hij of zij NU staat, wat zijn of haar huidige situatie is. En dus ook wat hij of zij nog moet leren.

2. Vang de emotie

Op het allereerste scherm dat de cursist (in dit geval de kassamedewerker) te zien krijgt, moet bovenstaande situatie en de bijbehorende emotie direct weerspiegelt worden. Gebruik bijvoorbeeld een afbeelding of een kort filmpje waarbij een chaotische zaterdagochtend wordt weergegeven.

Gebruik hierbij het liefst een filmpje of een reeks foto’s van jouw daadwerkelijke winkel – zodat de cursist zijn of haar werkplek direct herkent. Dit zorgt ervoor dat deze situatie op het scherm daadwerkelijk als stressvol wordt ervaren en dat het brein hier direct van weg wil rennen (flight) of de situatie op wil lossen (fight).

3. Overtuig de cursist van de noodzaak

Wanneer het brein vervolgens in deze fight-or-flight modus zit, kan de e-learning als ‘fight’ reactie ervaren worden.

“Ik ga vandaag leren hoe ik deze situatie in het vervolg kan voorkomen óf er beter mee om kan gaan”.

Dit geeft een enorme motivatie boost!

Je kunt hiervoor een reflectiemoment inplannen in de e-learning. Maak de cursist bewust van de beweegredenen waarom hij of zij voor de e-learning heeft gekozen.

Hoe duidelijker dit op de voorgrond is, hoe groter de betrokkenheid bij de training.

4. De cursist staat niet alleen

In onze eerdere blogs beschreven we al dat connectie en verbinding noodzakelijk zijn om een goed leerresultaat te behalen.

Wanneer de cursist erkent dat de e-learning mogelijk een oplossing kan bieden voor de problematische situatie die zij (wellicht dagelijks) ervaren, is het belangrijk om hen te laten voelen dat wat zij ervaren wél heel normaal is en dat zij niet de enigen zijn die dit ervaren.

Dit kun je op verschillende manieren bewerkstelligen:

  1. Stel de cursist vragen (bijvoorbeeld: hoe vaak maak jij deze situatie mee?) en gebaseerd op hun antwoord (elke dag, minimaal twee keer per week, zelden) kun je dan het vervolg van de e-learning bepalen. Zorg wel dat er altijd een passend antwoord beschikbaar is dat automatisch verschijnt (bijvoorbeeld: “wat vervelend dat je dit elke dag ervaart, hoe voel je je hierbij / hoe denk je dat dit komt?” gevolgd door een volgende meerkeuzevraag om te bepalen waar de cursist op dit moment in zijn of haar ontwikkeling staat).
  2. Je kunt het stressvolle scenario in de discussie chat met elkaar bespreken, waarbij cursisten de gelegenheid hebben om aan te geven in hoeverre zij deze situatie ervaren en hoe vaak en ook hoe zij zich hierbij voelen. Het is wel belangrijk dat het geen ellenlange klaagzang wordt over het werk van de kassamedewerkers, dus monitor de discussie actief zodat je kunt ingrijpen waar nodig en de discussie constructief en leerzaam  kunt houden.

5. Leg de link met de praktijk

Wanneer de kassamedewerkers de e-learning doorlopen is het belangrijk dat zij regelmatig aan het originele stressvolle scenario herinnerd worden en hierbij duidelijk zien en ervaren dat zij op dit moment skills leren om deze situatie niet nogmaals mee te hoeven maken.

Hoe echter deze scenario’s zijn en de werkelijkheid weerspiegelen, hoe beter. 

Wanneer de kassamedewerkers bijvoorbeeld de module ‘klantinteractie’ hebben doorlopen en door middel van rollenspellen hebben kunnen oefenen met hoe zij met een boze klant om kunnen gaan, leg hen dan nogmaals het eerste scenario voor.

Hoe zouden zij deze situatie nu benaderen? Wat hebben zij geleerd dat zij nu kunnen toepassen om de situatie een andere, positieve draai te geven?

6. Directe beloning

Wanneer de cursist laat zien dat hij of zij inderdaad iets heeft opgestoken van de e-learning, beloon hen dan door te laten zien dat wanneer zij geleerde vaardigheden toepassen, de situatie positiever uitpakt, zowel voor de medewerker als voor de klant.

Het brein registreert dit als succes en dit werkt motiverend om dit gedrag ook in de toekomst daadwerkelijk te gaan toepassen.

De post-assessment is hiervoor uitermate geschikt. Met name wanneer de cursist ook de pre-assessment (zie tip 1) heeft ingevuld wordt de vooruitgang die de cursist heeft geboekt heel mooi duidelijk en ziet de cursist hoe ver hij of zij is gekomen.

Kortom, emotie is heel belangrijk in e-learning. Wanneer ons onbewuste brein wordt aangesproken en we daadwerkelijk ervaren waarom wij bepaalde kennis en vaardigheden willen aanleren door middel van e-learning is de kans veel groter dan we ons gemotiveerd voelen en een goed leerresultaat behalen.

Oftewel: gebruik neuropsychologie voor het verbeteren van je e-learning!


Sluit melding