Minder externe prestatiedruk en meer intrinsieke motivatie in e-learning

E-learning
25/5/2023

Ondersteun je medewerkers optimaal zodat zij vanuit zichzelf de e-learning af willen ronden.

Op de basisschool word je aan het handje meegenomen. Elk volgend stapje wordt aan je uitgelegd. Loop je vast, dan is de juf of meester er altijd voor je, om vragen aan te stellen, om je te motiveren verder te gaan aan de taak, of om je te troosten en op te beuren als je echt even niet meer verder wilt.

Naarmate we ouder worden, worden we steeds meer geacht om dit allemaal zelf te doen. Er wordt van ons verwacht dat we zelf onze weg in het onderwijssysteem vinden, zelf ontdekken welke studierichting bij ons past, zelf een planning maken om onze studie af te ronden, en zelf onze motivatie hoog houden.

Zolang we ons in een onderwijsinstituut bevinden, is er vaak nog wel support aanwezig. Maar hoe zit dit met leren op de werkvloer? En dan met name op het gebied van e-learning? Vaak wordt er dan nog meer van ons verwacht qua zelfstandigheid, intrinsieke motivatie, en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld tijdmanagement. 

Toch blijkt nog steeds uit de cijfers dat een groot percentage van e-learnings niet wordt afgemaakt. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want we vragen nogal wat van onze medewerkers. 

Hoe kun je je medewerkers zo optimaal mogelijk ondersteunen zodat zij minder externe druk ervaren om de e-learning ‘af te moeten ronden’ en juist meer intrinsieke motivatie ervaren en de e-learning vanuit zichzelf af willen ronden? Hoe zorg je dat zij zich gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen als ‘student’ in jouw e-learning?

Stel duidelijke verwachtingen

Om nog even te refereren naar “vroeger”... misschien schreef de juf of meester toen elke dag wel duidelijk op het bord wat er gedaan moest worden. Later schreef je dit misschien zelf op een to do lijstje. Maar hoe oud je ook bent, het is fijn als je precies weet wat er van je verwacht wordt. Stel daarom duidelijke verwachtingen op voor de cursisten in jouw e-learning. 

  • Hoeveel uur worden zij verwacht per dag of per week aan de e-learning te besteden? 
  • Wat zijn de voorwaarden om voor het assessment van de e-learning te slagen? 
  • Wordt de student verder nog ergens verwacht? Live? Online? En zo ja, hoe vaak dan en hoe laat? 

Zorg ervoor dat al deze informatie vooraf direct beschikbaar is en op elk moment kan worden geraadpleegd. 

Wees proactief

Loopt een cursist achter of heeft hij of zij het moeilijk in de e-learning? Hoe eerder je contact met hem of haar opneemt, hoe beter.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer studenten niet slagen in een online cursus, dit vaak komt omdat ze een achterstand opliepen en deze niet meer konden inhalen (20% gaf aan dat dit de reden was dat ze niet slaagden voor een online cursus).

Veel cursisten zullen niet snel zelf het initiatief nemen om hulp te vragen en hebben een docent of trainer nodig om hen te laten zien hoe ze de achterstand kunnen inhalen of om delen van de cursusinhoud uit te leggen die ze niet begrijpen zodat zij weer verder kunnen. Blijf dus niet anoniem, maar geef de cursisten het gevoel dat je voor hen klaarstaat en dat ze bij jou terecht kunnen met vragen en twijfels (of juist om interessante ideeën of inspiratie met je te delen natuurlijk!). 

Creëer een gevoel van “samen”

Social Learning is het leren van en met elkaar. Door het effectief toepassen van de principes van Social Learning voelen cursisten zich niet alleen;  ze kunnen bijvoorbeeld op elk moment vragen stellen en om feedback vragen, en gooien daarom veel minder snel het bijltje erbij neer.

Het is daarom aan te raden om een of meerdere kanalen op te zetten waarmee cursisten contact met elkaar kunnen zoeken en de verbinding kunnen blijven ervaren tijdens de e-learning. Je kunt bijvoorbeeld een virtuele community opzetten en cursisten vanaf het begin af aan aansporen om ideeën te delen, elkaar feedback te geven op hun bijdrage, nieuwe ideeën te delen en waardevolle informatie te posten.

Uit onderzoek is gebleken dat het ervaren van verbinding tijdens het leren zorgt voor een hogere intrinsieke motivatie.

Bied voldoende begeleiding en ondersteuning

Het is een valkuil die snel op de loer ligt: ervan uitgaan dat onze cursisten iets “al wel weten”.

Doe dit niet! Als je cursisten iets al weten, kunnen ze het eenvoudigweg overslaan. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om hen alle begeleiding en tools te bieden die zij op wat voor moment dan ook nodig kunnen hebben. Zorg daarom voor voldoende ondersteuning.

Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit indexen, woordenlijsten, formulebladen, sjablonen, beoordelingsschema's, voorbeelden voor projecten en werkstukken, en korte video's om achtergrondkennis aan te vullen. Voeg ook meerdere feedbackrondes toe, zodat cursisten weten of zij op de juiste weg zitten. 

Weet je niet zeker of alles zo duidelijk is? Vraag het je cursisten! Zij zijn jouw meest waardevolle bron van informatie en kunnen je vaak precies vertellen wat zij wanneer nodig hebben (en wat eventueel overbodig is).

Zorg er ook voor dat cursisten op elk moment vragen kunnen stellen om te voorkomen dat zij vastlopen. Dit kan bijvoorbeeld via de chatfunctie van het online leerplatform, via email, via een discussieforum, via een community, etc.

Genoeg mogelijkheden dus om e-learning super interactief, verbindend, gebruiksvriendelijk en motiverend te maken en hiermee de intrinsieke motivatie van je cursisten aan te wakkeren! 

Ook bij Pluvo staat gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel. Ben je benieuwd hoe je jouw cursisten optimaal kunt ondersteunen door een e-learning op ons platform aan te bieden? We laten je graag zien wat de mogelijkheden zijn! Neem contact met ons op via de chat.

Sluit melding