Met Universal Design for Learning (UDL) maak je e-learning interessant voor iedereen

E-learning
17/2/2022

Met de 3 principes van Universal Design for Learning (UDL) maak je jouw e-learning leuker en toegankelijk voor een diverse groep cursisten. In deze blog leggen we je uit hoe je dat aanpakt.

Wat is Universal Design for Learning (UDL)?

Om te beginnenstarten we met de vraag: Wat is UDL?

UDL is een inclusief framework voor het ontwerpen van leerervaringen die geschikt zijn voor cursisten met verschillende achtergronden, interesses, vaardigheden en talenten.

Wanneer de UDL principes worden meegenomen in het ontwikkelen van een e-learning vermindert het de noodzaak om achteraf bepaalde aanpassingen te hoeven doen. Bijvoorbeeld wanneer mensen met een beperking niet mee kunnen doen aan de e-learning.

E-learning ontwikkelaars kunnen de UDL principes gebruiken om hun presentatie van informatie toegankelijker en aantrekkelijker te maken, de betrokkenheid van cursisten te vergroten en inclusieve evaluaties en beoordelingen te ontwikkelen.

Lees hier eerst de basis over een online cursus maken.

De 3 UDL principes

  1. Representatie - bied het lesmateriaal op verschillende manieren aan

Dit UDL principe moedigt e-learning ontwikkelaars aan om informatie in verschillende formats te presenteren, bijvoorbeeld via tekst, afbeeldingen, video, audio of via hands-on activiteiten. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het feit dat cursisten mogelijk ondersteunende technologieën en apparaten nodig hebben die het leren ondersteunen, zoals schermlezers, spraakherkenningsprogramma's of ondertiteling, om toegang te krijgen tot deze inhoud.

Het is belangrijk om informatie in meerdere formats beschikbaar te maken, omdat cursisten verschillen in de manier waarop ze de concepten die aan hen worden gepresenteerd, waarnemen en begrijpen. Om aan de leerbehoeften van cursisten met leerproblemen, zintuiglijke beperkingen of culturele en taalverschillen te voldoen is een “one size fits all” benadering geen goede keuze. 

Er zijn ook simpelweg cursisten die bepaalde informatie beter begrijpen via auditieve of visuele middelen dan via gedrukte tekst. Meerdere representaties van een concept, ook wel dual codering genoemd, vergemakkelijkt het leren door leerlingen verbanden te laten zien binnen individuele concepten en tussen verschillende concepten.

Ik hoor je al denken: hoe weet je welke voorkeur iemand heeft? Dit kun je simpelweg vragen aan de cursist. Vervolgens laat je de e-learning zich automatisch aanpassen op basis van het gegeven antwoord. Om dit te bewerkstelligen heb je een digitale leeromgeving nodig, die het mogelijk maakt om gepersonaliseerde leerlijnen in te richten - zoals Pluvo! 

  1. Actie en expressie - laat cursisten hun kennis demonstreren op verschillende manieren

Dit principe moedigt e-learning ontwikkelaars aan om het mogelijk te maken voor hun cursisten om op verschillende manieren te laten zien wat zij hebben geleerd.  Sommige cursisten geven er misschien de voorkeur aan om te laten zien wat ze weten en geleerd hebben door middel van geschreven tekst, visuele of mondelinge presentaties of een groepsproject.

Lees ook: 4 creatieve manieren van kennis toetsen! 

  1. Betrokkenheid - moedig iedereen aan om te leren

Dit UDL principe moedigt e-learning ontwikkelaars aan om verschillende manieren te gebruiken om cursisten te motiveren. Afhankelijk van de cultuur, neurologie, persoonlijke relevantie en voorkennis van de cursist kan hij/zij op meerdere manieren gemotiveerd worden om te leren. Zo zijn cursisten met dyslexie over het algemeen in staat om concepten sneller te begrijpen wanneer zij er direct mee kunnen oefenen dan door erover te lezen. Deze cursisten kunnen meer gemotiveerd zijn om te leren als de concepten worden aangereikt door middel van activiteiten waarbij kinesthetische vaardigheden worden gebruikt, zoals drama of rollenspel.

Eén enkele manier van engagement is niet geschikt voor alle cursisten in elke context. Sommige cursisten werken liever alleen, anderen in een groep. Sommigen studeren vanuit huis op de zolderkamer met het geluid hard aan, anderen in de stiltecoupé in de trein op weg naar werk. Sommigen kunnen niet zien, anderen kunnen niet horen, enzovoort.

Waarom zou je kiezen voor een universeel ontwerp?

Als je jouw e-learning ontwikkelt volgens de principes van UDL laat je zien dat je inclusiviteit en toegankelijkheid serieus neemt. Daarnaast is het veel leuker om een groep enthousiaste cursisten te begeleiden, in plaats van een groep cursisten die enorm verveeld zijn. Met UDL maak je jouw e-learning ook duurzaam; je zet ‘m immers vanaf het begin af aan goed op, wat voorkomt dat je later aanpassingen moet gaan doen omdat je er niet bij had nagedacht om bijvoorbeeld ondertiteling aan de video’s toe te voegen. 

Onze collega Kimberley (die deze en vele andere blogs voor Pluvo geschreven heeft) is een expert op het gebied van Universal Design for Learning. Volg haar op social media via @kimberleyvantol of stuur ons een berichtje in de chat en we brengen jullie graag met elkaar in contact!

Sluit melding