Evalueer je online training met het evaluatiemodel van Thalheimer!

E-learning
9/6/2022

Evaluatie van je online training is onmisbaar voor een optimaal leerresultaat. Echter blijken "oude" evaluatieformulieren niet afdoende. Daarom stellen wij hier een effectiever alternatief voor!

Het evalueren van je training - waarom zou je dat doen?

Het belang van evaluatie van je training tijdens het leren wordt vaak onderschat. Er wordt bijgehouden hoeveel lessen wij bijwonen, of we actief meedoen, en dan sluiten we een vak af met een examen, een e-learning met een quiz, en dat is dat. We halen een cijfer, vragen ons af wat we fout deden, maar zo lang we geslaagd zijn, denken we er niet heel veel verder over na. Ook bij de vraag of we deze kennis en vaardigheden nu wel echt kunnen toepassen in onze werkpraktijk, staan we niet stil.

Dit is natuurlijk hartstikke zonde.

Als je namelijk waardevolle feedback op je online training ontvangt terwijl je leert, is het uiteindelijke leerresultaat veel groter. Je ziet namelijk in welke denkprocessen of vaardigheden je nog mag aanpassen of bijsturen. En niet alleen achteraf, maar ook tijdens, zodat je nog van koers kunt veranderen voor de cursus ten einde is.

Er zijn verschillende feedback modellen die gebruikt worden in e-learning. Bijvoorbeeld:

 • De 4 levels van Kirkpatrick
 • De “Five Moments of Need”
 • De vijf fases van ADDIE
 • De “Nine Events of Instruction”
 • De “Decisive Dozen”

Om er maar eens een aantal te noemen. 

Tijdens het Next Learning festival, woonden wij een interessante sessie bij met Will Thalheimer. Zijn boodschap luidde als volgt.

Uit onderzoek is gebleken dat het werkelijke leerresultaat niet simpelweg gemeten kan worden met evaluatieformulieren “in de oude stijl”. Door de vragen anders te formuleren en af te nemen, krijg je een veel beter beeld van wat er daadwerkelijk geleerd is. Daarbij is het “Learning Transfer Evaluatie Model” een handige tool. 

In dit blog vertellen we je meer over het evaluatiemodel van Thalheimer en waarom het ons aanspreekt. Maar voor je verder gaat is het goed om je eraan te herinneren dat het altijd beter is om je training op voorhand zo goed mogelijk te maken. En dat effectieve kennisoverdracht vaak hand-in-hand gaat met een sterk online leerplatform. Heb je nog geen platform die aan al jouw wensen voldoet? Kijk eens tussen de mogelijkheden van Pluvo!

Evaluatie van je online training op de oude manier

Het feit dat iemand deelneemt aan een leertraject wil niet zeggen dat deze persoon ook daadwerkelijk iets geleerd heeft, het meten van aanwezigheid (tijdens hoeveel sessies was deze persoon aanwezig) zegt dus niets over het leerresultaat. Als cursisten een cursus afronden (de bekende percentage balk bovenaan in een online leeromgeving) wil niet zeggen dat deze persoon ook iets heeft opgestoken van de e-learning. Daarom heeft het meten van het percentage van de hoeveelheid materiaal die een cursist doorlopen heeft geen zin.

Hetzelfde geldt voor participatie. Als iemand oplet tijdens lessen, of geïnteresseerd is in het materiaal, of zelfs aangeeft een learning event heel leuk te vinden, wil nog steeds niet per se zeggen dat hij/zij iets heeft geleerd. Interesse meten is dus niet zinvol. 

Daarnaast zijn de oude feedback modellen ook niet effectief in het meten van kennis. Als iemand namelijk informatie kan herkauwen, betekent dit nog niet dat ze deze kennis ook in de praktijk kunnen brengen; dus waarom zou je het opnoemen van kennis meten? Zelfs als iemand aangeeft een concept te begrijpen of zelfs een bepaalde vaardigheid demonstreert tijdens een les of online, betekent dit nog niet dat hij/zij de vertaalslag naar de werkpraktijk kan maken. Daarom is het meten van de kennis over een concept of de mate van skill beheersing direct na een learning event (les, online bijeenkomst) niet zinvol. 

Thalheimer pleit ervoor dat we bij het creëren van een evaluatie moeten letten op: begrijpen, onthouden, besluitvaardigheid, taakcompetentie en doorzettingsvermogen in het toepassen van wat cursisten hebben geleerd op hun werk of in andere “prestatiesituaties”.

Maar hoe doe je dat? Thalheimer legt het uit volgens zijn “Learning-Transfer Evaluation Model”. We leggen het model kort uit. De linkjes in dit blog verwijzen naar het uitgebreide artikel over dit onderwerp, geschreven door Thalheimer zelf.

Het Learning-Transfer Evaluation Model

 1. Aanwezigheid en participatie (level 1 & 2)

Eerder beargumenteerde Thalheimer dat aanwezigheid en participatie geen handige maatstaven zijn, maar toch zijn er meerdere redenen om de aanwezigheid en participatie wél bij te houden. Het meten van de aandacht, interesse en participatie van een cursist kan namelijk nuttig zijn om je te helpen de sterke en zwakke punten in je e-learning vast te stellen en kan je ook een indirecte indicatie geven van de interesse, motivatie en betrokkenheid van de cursist - deze informatie kan handig zijn om het design van de e-learning te verbeteren. 

 1. Perceptie (level 3) 

Als we vragen naar de perceptie van de cursist doelen we meestal op: zouden zij de cursus aan anderen aanraden? Vonden zij de docent goed? Voldeed de cursus aan hun verwachtingen? Thalheimer pleit voor het stellen van vragen die veel waardevoller zijn om het daadwerkelijke leerresultaat te meten, zoals: ondersteunde de e-learning je begrip van de materie, het onthouden van de materie en droeg het bij aan je motivatie om het geleerde toe te passen in de praktijk?

 1. Kennis (level 4) 

Als cursisten kort na de cursus getest worden op welke kennis er is blijven hangen, is dit slechts een momentopname van het langetermijngeheugen. Dit biedt geen garantie dat de cursist zich de kennis daadwerkelijk eigen heeft gemaakt. Daarom pleit Thalheimer ervoor om de kennis op langere termijn nogmaals te testen om te achterhalen wat de cursist daadwerkelijk heeft geïnternaliseerd. Dit is echter nog steeds geen ideale methode, omdat het niets zegt over hoe de cursist deze kennis toepast tijdens het nemen van besluiten, bijvoorbeeld.

Onze blog over creatief online kennis toetsen is ook leuk om te lezen! 

 1. Besluitvaardigheid (level 5) 

Om realistische besluitvorming te evalueren, kunnen we cursisten realistische situaties aanbieden om hen te laten oefenen met het nemen van beslissingen die vergelijkbaar zijn met het soort beslissingen dat zij moeten nemen in hun dagelijkse werkpraktijk.

 1. Taakcompetentie (level 6)

Om taakcompetentie te meten kunnen we cursisten realistische situaties laten evalueren en hen vervolgens in staat te stellen beslissingen te nemen en acties te ondernemen die overeenkomen met die beslissingen.

Lees ook onze blog over digitale tools, waar we dieper ingaan op het toepassen van levensechte simulaties en gamification in je training.

 1. Overdracht (level 7)

"Zijn cursisten succesvol in het gebruiken wat zij hebben geleerd in gerichte werksituaties?"

 1. Overdrachtseffecten (level 8)

"Als cursisten inderdaad succesvol zijn geweest in de overdracht van wat zij geleerd hebben naar hun werksituatie, welke effecten heeft dat dan op gerichte en ongerichte resultaten en belanghebbenden?”

Evaluatie training voorbeeld

In een volgende blog leggen we je uit hoe je dit model ook daadwerkelijk kunt toepassen tijdens het ontwikkelen van jouw eigen e-learning. Wil je nu vast van start? Neem contact met ons op in de chat!

Sluit melding