Hybride werken wérkt!

HR/Leren in organisaties
23/12/2020

Hybride werken is de combinatie tussen thuiswerken en op kantoor werken. Dit is ideaal voor zowel je productiviteit als je werkgeluk. Waarom? In dit artikel lees je over de 4 grootste voordelen!

Zeker, de coronacrisis valt ons nog altijd zwaar. Toch willen wij voorzichtig een tegengeluid laten horen. Dat vervelende virus heeft ons toch ook goede dingen gebracht. Zo werden de belangrijkste zaken in het leven opeens in één keer duidelijk. Ons leven werd namelijk ontdaan van alle franje. Veel medewerkers kregen nu ook meer de kans om in hun kracht te staan. Zij moesten vol eigen regie en zelfsturing vanuit huis werken.
Om deze redenen breken we graag een lans voor het
hybride werken: de combinatie van werken op kantoor en vanuit huis kan ons namelijk veel opleveren. 

Waarom hybride werken wérkt!

Tot zo’n half jaar geleden waren kantoortuinen heel normaal en bleef hybride werken in veel bedrijven hardnekkig onbespreekbaar. Managers hadden een dagtaak aan het aansturen en bijsturen van hun medewerkers. Agenda’s waren geblokt door urenlange vergaderingen en iedereen stond standaard in de file. We dachten allemaal dat het nu eenmaal niet anders kon. 

Toen kwam corona. Opeens gebeurde het allemaal bijna vanzelf. De meeste werknemers kregen die eigen regie waar al jaren over werd gesproken. Noodgedwongen moesten veel mensen vanuit huis een eigen arbeidsritme vinden, zonder het wakend oog van manager en collega’s. Hybride werken werd ineens de normaalste zaak van de wereld.

En guess what: hyrbride werken bleek super werkbaar! 

Behendig werd werk gecombineerd met privé. Inspiratieloze vergaderingen werden opeens uit de agenda’s geschrapt en vervangen door beknopte online meetings. Lange dienstreizen kwamen te vervallen en er werden bergen werk verzet als de kinderen op bed lagen.

De economie kreeg in sommige sectoren zeker een knauw, maar kwam niet stil te staan. Gewoon omdat de meeste medewerkers prima in staat zijn om zélf te denken en initiatief te nemen. Het zou zonde zijn om die wetenschap straks weer weg te gooien.

De eerste onderzoeken bevestigen wat we al vermoedden: veel medewerkers zouden de mogelijkheid tot thuiswerken graag willen behouden. Hoewel ze dat graag combineren met een geregeld bezoek aan kantoor. Hybride werken heeft de voorkeur!

Wij begrijpen dat helemaal. Het deels vanuit huis, deels op locatie werken is op veel fronten zeer voordelig.

De 4 grootste voordelen van hybride werken:

1. Werknemer als eigen ondernemer

Iemand die plaats- en tijdonafhankelijk kan werken, krijgt veel vrijheid om zelf na te denken en zijn werkdag in te delen. Een hybride werknemer neemt het heft in eigen handen.

Is er behoefte aan frisse lucht? Dan gaat hij even wandelen of logt hij in aan de tafel in de achtertuin. Moet de auto naar de garag? Dan wordt die verloren tijd net zo makkelijk ingehaald na het avondeten.

Een mantelzorgklusje wordt er even tussendoor gefietst, een ouderavond ook. Flexibel én productief. 

Het mooie is, dat we tijdens de lockdown hebben gezien dat thuiswerken juist in kantoorberoepen helemaal geen probleem hoeft te zijn. De werknemer voelt zich, zonder de priemende ogen van de manager in de rug, eigen ondernemer en doet dat over het algemeen met veel bevlogenheid en loyaliteit.

Het gaat zeker niet ten koste van de productiviteit. Sterker nog: hybride werknemers leveren meer én betere prestaties dan in de oude kantoortuin. Denk aan minder onverwachte binnenlopers en oeverloze discussies. En bovendien blijkt het niet hoeven delen van een krap kantoor met te veel collega’s echt bevorderlijk te zijn voor de focus, creativiteit en workflow

2. Hybride werkvormen besparen geld, tijd en energie

20% van de werknemers besteedt dagelijks minstens anderhalf uur aan woon-werkverkeer. Dat betekent heel veel verlies van tijd en energie, die anders in het werk of het gezin kunnen worden gestopt. Als die reistijd ook nog extra wordt verlengd met vervelende files, is iemand gesloopt tegen de tijd dat hij op kantoor aankomt. Met een extra file op de terugweg, keert iemand geïrriteerd terug naar huis. Zonde!

Los dit op door meer hybride te werken. Maak een bewustere keuze tussen kantoortijd en thuiswerkmomenten.

Kijk eens kritisch in je agenda: is het werkelijk nodig om naar kantoor te komen, of kan het werk net zo goed (of misschien zelfs beter) vanuit huis worden gedaan?

Blijft iemand thuis, of wordt er alleen buiten de gebruikelijke spitsuren heen en weer gereisd naar kantoor? Dan levert dat immers voor alle partijen een win/win-situatie op. 

Hybride werken heeft nog een besparend aspect. Want als iedereen op een strategische manier vaker thuis werkt, is er minder kantoorruimte nodig. Vermindering van al die dure vierkante meters levert een organisatie ook veel geld op.

Ga er natuurlijk wel slim mee om en beknibbel niet te veel op ruimte. Er moet letterlijk en figuurlijk wel voldoende ademruimte overblijven.

Niet alleen om besmettingen te voorkomen (dat virus is natuurlijk nog niet definitief het land uit), maar ook om een prettige werkomgeving te creëren voor iedereen. 

3. Thuiswerken geeft focus

Laten we ervan uitgaan dat je het thuiswerken niet tegelijkertijd combineert met de opvoeding van kleine kinderen. Dat je thuis een goede, rustige werkruimte hebt ingericht met geschikt meubilair. Dan durven wij zomaar te stellen dat je over het algemeen thuis meer presteert dan op kantoor. In een vertrouwde omgeving werken geeft meer rust, focus en flow

Maak daar dus optimaal gebruik van!

Moet je beleid schrijven, dikke dossiers bestuderen, een ingewikkeld traject uitwerken of weloverwogen beslissingen nemen, doe dat in je thuiscocon.

Ook het delen van complexe informatie met je collega’s gaat meestal veel beter en duidelijker op afstand. Moet er over een onderwerp onderling worden gediscussieerd? Dan is dat meestal een uitgelezen moment om wel naar kantoor af te reizen. Hybride werken is bedoeld om in dit soort situaties te kiezen voor de juiste werkomgeving.


Voorkom overigens dat je persoonlijke ontwikkeling stilstaat in deze rare tijd. Gebruik de tips uit het blog: 'Maak van thuiswerken en talentontwikkeling een prima combinatie!'

4. Kantoor als ontmoetingsruimte

Wij pleiten niet voor een volledige thuiswerksituatie. Live menselijk contact is namelijk dé zuurstof voor iedere organisatie en voor iedere medewerker. Een mens is en blijft een sociaal wezen. En dat is ook precies de kracht van hybride werken.

De ontmoeting met collega’s inspireert, maakt creatief en verbindt.

Het ‘wij-gevoel’ is essentieel om ook echt als één geheel te functioneren. Daar kan geen videocall of online training tegenop. 

Sterker nog: videocalls kunnen ervoor zorgen dat je moe wordt en uitgeblust raakt, iets wat jij misschien ook wel herkend uit de afgelopen maanden. Voorkom een 'Zoom burn-out' met deze tips!

Gebruik het kantoor meer als ‘dorpsplein’: de plek waar collega’s elkaar ontmoeten, even bijkletsen en zowel persoonlijk als zakelijk de klokken gelijk kunnen zetten. Richt ruimtes in als ontmoetingsruimte, met voldoende mogelijkheid om afzonderlijk privacygevoelige gesprekken te voeren, samen nieuwe producten te ontwikkelen of met een groepje creatief te brainstormen. 

Hoe zorg je ervoor dat iedereen veilig teruggaat naar kantoor? Zorg voor een goede reboarding met deze blog.

5. Jouw persoonlijke hybride balans

Wij hopen niet dat je dit blog leest, omdat je een toverformule van ons verwacht.

Dé ideale verhouding tussen thuiswerken en op kantoor kunnen we namelijk niet geven. Die verschilt per functie en is vooral persoonsafhankelijk.

Sommige mensen houden van reuring en contact, en vinden het heerlijk om tussen collega’s te zitten. Anderen gedijen juist goed bij rust en regelmaat.

Door de coronasituatie hebben we een veel beter beeld gekregen van wat echt bij ons past. Ga eens na wat je in je werk tijdens de lockdown-periode echt hebt gemist.

Breng vervolgens de positieve opbrengst in kaart: wat vond je eigenlijk heel prettig om te kunnen schrappen en waar kreeg je energie van? Heb je misschien ook nieuwe dingen ontdekt aan je werk of aan jezelf die je zou willen koesteren? 

Maak dan de vertaalslag naar je zakelijke agenda. Zo creëer je voor jezelf de perfect balans van hybride werken.

Krijg je veel energie uit persoonlijk contact en heb je verbinding nodig om zelf verder te kunnen? Leg dan de nadruk op kantoordagen. Werk je graag ongestoord door of moet je veel schriftelijke productie leveren? Dan kan het slimmer zijn om vaker vanuit huis te werken.

Vergeet natuurlijk niet om jouw favoriete weekindeling ook te delen met je leidinggevende. Want ook al lijken we die manager eigenlijk minder nodig te hebben dan voorheen, hij of zij is nog wél verantwoordelijk voor de gang van zaken. 

Meer hybride ideeën nodig?

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je kijken hoe jij hybride werken handig kunt inbouwen in jouw dagelijkse leven? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben meer ideeën en denken graag met jou mee. Wij kennen bijvoorbeeld verschillende slimme online oplossingen waarmee je de combinatie van kantoor en thuis een stuk makkelijker tot stand kunt brengen.

Lees ook deze blog vol tips over persoonlijke ontwikkeling

Sluit melding