Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen met e-learning in organisaties

E-learning
1/9/2023

Hoe kun je als organisatie op de meest effectieve en waardevolle manier training aanbieden in leiderschapsvaardigheden? In deze blog beschrijven we hoe e-learning hierin een belangrijke rol speelt.

Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden is een belangrijke focus binnen organisaties, niet alleen om de huidige doelen van een organisatie te bereiken, maar ook zeker met het oog op de toekomst. Maar, leiders of leiders in de dop zijn vaak al heel druk.

Goed ontworpen leiderschapstrainingen verhogen de betrokkenheid van werknemers, verbeteren de productiviteit en verhogen het retentieniveau binnen de organisatie. Het belangrijkste is dat de leiderschapstraining helpt om talent te koesteren terwijl je de organisatie ondertussen voorbereidt op het behalen van haar toekomstige doelen. Dit biedt zowel een strategisch als een competitief voordeel voor elke organisatie

Raden we aan om enkel e-learning in te zetten voor het ontwikkelen of verbeteren van leiderschapsvaardigheden? Nee. Daar is meer voor nodig zoals:

 • Leren op de werkplek (ervaringsgericht leren)
 • Sociaal of samenwerkend leren
 • Mentoring
 • Coaching

Maar, e-learning vormt wel een belangrijke bouwsteen in het vormgeven van trainingen rondom leiderschapsvaardigheden. Met e-learning wordt zowel het fundament gelegd voor de vaardigheden, maar er wordt ook een “gereedschapskist” gecreëerd waaruit de medewerker op elk moment kan putten. De focus ligt dus niet alleen op het overbrengen van theoretische kennis, maar zeker ook op het ontwikkelen van handige tools en bijvoorbeeld checklists, die de medewerker op elk moment kan raadplegen. Maar e-learning biedt nog veel meer:

1. Persoonlijke voor- en nameting

Om optimale intrinsieke motivatie te ervaren tijdens het leren, is het belangrijk dat de voortgang van de medewerkers visueel wordt gemaakt. Waar stonden zij voor ze aan de leiderschapstraining begonnen? Wat waren de doelen, wensen, verlangens, en pijnpunten? En waar staan zij na 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar? Dit is niet alleen waardevol voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie: levert de leiderschapstraining op wat de organisatie ervan hoopte?

Met het Learning Management System (LMS) van Pluvo hou je duidelijk overzicht van trainingen en medewerkers.

2. Connecten met, en leren van, huidige leiders binnen de organisatie

Het integreren van video's met bijdragen van leiders binnen jouw organisatie kan een brug slaan tussen theoretische inhoud en praktijkervaring. Hierdoor krijgen nieuwe leiders inzicht in wat ze kunnen verwachten, worden ze deelgenoot van de denkprocessen die helpen bij het overwinnen van alledaagse uitdagingen, kunnen ze cruciale momenten delen uit hun eigen leiderschapsreis en voelen ze zich aangemoedigd.

Dit draagt bij aan het bieden van context en het creëren van een gevoel van verbondenheid onder nieuwe leiders binnen de organisatie.

3. Case studies

Case studies zijn uitermate geschikt om medewerkers op een persoonlijk niveau te verbinden met het lesmateriaal. Case studies kunnen bijvoorbeeld feiten, statistieken en persoonlijke ervaringsverhalen bevatten. Een populaire techniek voor het ontwikkelen van case studies is de oorzaak-gevolg techniek. Bij deze case studies wordt de medewerker een bepaald scenario voorgelegd waarbij de medewerker vervolgens de vervolgstappen bepaalt. Elke keuze leidt tot een andere uitkomst. Deze case study werkt het beste als de verschillende vervolgstappen zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de dagelijkse praktijk. Ook niet elke keuze hoeft tot een positief resultaat te leiden; dat zou het immers in het echte leven ook niet doen.

De medewerker kan leren welke gevolgen een bepaalde stap kan hebben en zijn of haar beslissing aanpassen om te zien welke andere uitkomst meer gewenst is en welke acties hieraan vooraf gaan.

4. Persoonlijke leerervaring door het integreren van interactieve video’s

Het toevoegen van interactieve video’s aan e-learning biedt ook veel voordelen voor de medewerker zoals:

 • Een gepersonaliseerde leerervaring: medewerkers kunnen een actieve rol spelen door hun leerpaden en voorkeursacties te selecteren om de meest relevante informatie aangeleverd te krijgen op een manier die past bij hun leerbehoefte.
 • Grotere betrokkenheid: interessante leerervaringen zoals interactieve video’s kunnen de aandacht van de medewerker trekken en hem/haar helpen informatie beter vast te houden. Mensen blijven 44% langer naar interactieve video’s kijken dan naar “gewone” video’s zonder interactieve elementen.  
 • Gamification: niet simpelweg ‘het spelen van een spel’, maar juist het effectief inzetten van bepaalde spelelementen om de leerervaring te verrijken en interessanter te maken. Het zorgt ervoor dat medewerkers betrokken blijven, wat leidt tot een verhoging van de intrinsieke motivatie.

5. Persoonlijke toolbox

E-learning platformen zoals Pluvo bieden de medewerker de gelegenheid om ten alle tijden gebruik te maken van hun eigen persoonlijke bibliotheek van handige informatie, zodat zij altijd en overal gebruik kunnen maken van de tools en bijvoorbeeld checklists, die zij tijdens de training gebruikt/ontwikkeld hebben.

6. Follow up en integratie

E-learning maakt eenvoudig zichtbaar wie welke training wanneer heeft gevolgd. Dit betekent dat er automatische follow-ups kunnen plaatsvinden. Deze zijn extra waardevol als hier persoonlijke begeleiding aan wordt toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het aanwijzen van een mentor of coach binnen de organisatie. Het e-learning systeem kan zo worden ingericht dat deze mentor of coach automatisch een melding ontvangt wanneer de medewerker de training heeft afgerond, en vervolgens bijvoorbeeld na 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar. In de e-learning omgeving (zoals Pluvo) kan ook automatisch worden ingesteld dat de medewerker bijvoorbeeld een tussentijdse evaluatie invult op deze momenten. Dit kan in de vorm van een survey, waarna een gesprek plaatsvindt. Het is belangrijk dat de vragen in de evaluatiesurvey een directe link leggen tussen het materiaal in de leiderschapstraining en de dagelijkse werkpraktijk van de medewerker.

 • Is hij/zij in staat om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen?
 • Wat gaat er goed?
 • Waar loopt hij/zij tegenaan?
 • Waar heeft hij/zij het gevoel dat ze wel wat extra ondersteuning, coaching, of mentoring kan gebruiken?
Zo blijft de e-learning continue bijdragen aan het ontwikkelen van leiderschapsskills binnen de organisatie.

Sluit melding