Online academie voor medezeggenschapsraden

Klantverhalen
14/10/2019

"Pluvo biedt de meest complete en praktische oplossing voor zowel e-learning als communityvorming waarmee de MR leden direct van start kunnen gaan!"

Ministerie van OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Pluvo is in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begonnen met het opzetten van de “MR academie”. De MR academie wordt dé online plek voor het inwerken en bijscholen van leden van de medezeggenschapsraad in het basis- en voortgezet onderwijs. 

De challenge

De samenwerking tussen het ministerie van OCW en Pluvo kwam tot stand door een challenge die het ministerie uitzette via Starthub, een verbinder van grote organisaties met start-ups en scale-ups. Het ministerie was op zoek naar innovatieve manieren om de positie van de medezeggenschapsraad te versterken. Dit is noodzakelijk, omdat de MR een belangrijke rol speelt in de besluitvorming van scholen, voornamelijk op het gebied van beleid. Voor leden van de medezeggenschapsraad is het hebben van de juiste inhoudelijke kennis daarom essentieel. Deze kennis is momenteel echter voornamelijk persoonsgebonden en lastig overdraagbaar. 

De oplossing die het ministerie voor dit dilemma zocht mocht flexibel zijn, zolang de oplossing maar bijdraagt aan het vergroten van de de inhoudelijke kennis van de MR leden. Het idee moest bovendien complementair zijn met bestaande initiatieven van de het idee moet complementair zijn met de bestaande initiatieven van Versterking medezeggenschap, een gezamenlijk project van onderwijsorganisaties om de medezeggenschap te ondersteunen.

Waarom Pluvo?

“Toen we de opdracht lazen, wisten we meteen dat Pluvo het antwoord heeft op dit vraagstuk” aldus Henny, marketeer bij Pluvo. 

Pluvo is een online leeromgeving waar je e-learning kunt maken en volgen. “Dit leek ons ideaal voor de MR leden. Lidmaatschap van een MR betreft namelijk een vrijwillige functie die de meeste mensen naast hun baan of studie doen. Daardoor is het niet altijd mogelijk om fysieke trainingen te volgen, omdat deze bijvoorbeeld overdag plaatsvinden. Hiervoor is online leren de ideale oplossing .” 

“Pluvo maakt het bovendien eenvoudig om met elkaar te communiceren door de interactieve chat. Ook kan belangrijke informatie gemakkelijk teruggevonden worden in de Pluvo bibliotheek.” 

De winnende pitch

Ook de jury zag dit zitten: Pluvo werd uitgenodigd om hun product te presenteren aan het ministerie. Na een uitvoerig selectieproces werd Pluvo gekozen als de winnaar. 

Volgens de jury biedt Pluvo de meest complete en praktische oplossing voor zowel e-learning als communityvorming, waarmee de MR leden direct van start kunnen gaan. 

De jury licht toe: “Pluvo heeft zich goed in de problemen verdiept en sluit in haar oplossing aan bij de behoefte. Zij zetten in op zowel de ontwikkeling van de MR middels e-learning, waarbij zowel ervaren als nieuwe MR leden bediend worden, als op kennisborging door middel van de bibliotheekfunctie. Daarnaast bieden zij mogelijkheden voor het verbinden van verschillende medezeggenschapsraden, zodat daarmee ook het collectieve kennisniveau toeneemt.” 

De online trainingen

Op dit moment is Pluvo, in samenwerking met Versterking Medezeggenschap, bezig met het ontwikkelen van de online academie en bijbehorende trainingen. 

Henny: “Het doel van de online trainingen is dat het ook daadwerkelijk leuk wordt om te leren over de MR. MR leden moeten zich vaak inlezen in complexe materie, over bijvoorbeeld wetgeving, en met de e-learning willen we dit leuk én leerzaam maken. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van video’s en door het aanbieden van interactief lesmateriaal. 

Naast algemene trainingen zal de academie ook een inwerktraining bevatten. De inwerktraining is met name nuttig voor startende MR leden: het geeft ze de juiste informatie voor een succesvolle start. Deze algemene inwerktraining, in combinatie met het offline inwerken binnen de MR zelf, zorgt ervoor dat een MR lid zich sneller thuis voelt in de MR wereld en sneller de handen uit de mouwen kan steken. Bovendien beschikt een nieuw lid zo veel sneller en effectiever over de juiste informatie. 

Lancering 

De lancering van de academie vindt begin 2020 plaats. Alle scholen ontvangen tegen die tijd een uitnodiging met meer informatie over het platform. Na het uitrollen van de eerste trainingen is het de bedoeling dat het aantal trainingen blijft groeien, zodat MR-leden zich op allerlei vlakken online kunnen bijscholen. 

Pluvo voor organisaties

Pluvo is een start-up uit Amsterdam. Pluvo biedt complete online leeromgevingen voor organisaties. Sinds de start van het platform in 2016 kiezen steeds meer bedrijven voor Pluvo om online leren te integreren in hun organisatie. Ook geïnteresseerd? Maar een gratis account aan!

Sluit melding