Personeelstekort oplossen? Neem oudere werknemers in dienst!

HR/Leren in organisaties
16/1/2023

Oudere werknemers willen niks nieuws leren, werken traag en verzuimen vaak. Drie keer fout! In deze blog pleiten wij voor het in dienst nemen van oudere werknemers!

Door de vergrijzing op de arbeidsmarkt neemt het aantal oudere medewerkers in verhouding tot het aantal jongere medewerkers toe. En dat zorgt bij veel werkgevers voor paniek in de tent.

"We hebben frisse blikken nodig! De nieuwste kennis! Inzichten over de meest recente technologische ontwikkelingen!" - klinkt de laatste tijd.

Over oudere werknemers heersen daarentegen minder optimistische ideeën:

 • Als je oud bent, kun je niets nieuws meer leren.
 • Ouderen klampen zich vaak vast aan gewoonten en gaan in de weerstand als jonge werknemers deze proberen te veranderen.
 • Ouderen zorgen voor een hoog ziekteverzuim.
 • Ouderen zijn niet productief omdat ze traag te werk gaan.

Voornamelijk de opvatting dat ouderen lijden aan cognitieve achteruitgang speelt onder velen. Dit houdt in dat er gedacht wordt dat ouderen snel achteruit gaan als het bijvoorbeeld gaat om de snelheid waarmee ze informatie verwerken, hoeveel ze kunnen onthouden of de kwaliteit van het redenatievermogen.

Behoorlijk stereotyperend en bovendien totaal niet waar! Het in dienst nemen van oudere werknemers kent juist vele voordelen.

Voordelen oudere werknemers in dienst nemen

 1. Oudere werknemers zijn cognitief soms juist beter

Hoewel vaak wordt gesteld dat oudere werknemers cognitief slechter zijn dan jongere, zijn er ook veel cognitieve functies die juist toenemen als je ouder wordt. Denk aan: 

Genoeg redenen om oudere werknemers in je team te willen dus! 

Bovendien blijkt dat cognitieve achteruitgang door ouderdom al begint vanaf *houd je vast* je dertigste levensjaar. Zeker als het gaat om vaardigheden waar je moeite voor moet doen, zoals je werkgeheugen. Na je dertigste ga je steeds meer gebruik maken van automatische processen, zoals de kennis en vaardigheden die je al erg lang bezit. Vandaar dat veel werknemers voorkeur hebben voor processen die ze gewend zijn. Maar pas op met wat je zegt, want dit geldt dus niet alleen voor 50 plussers, maar ook voor 30 plussers.

 1. Oudere werknemers zorgen niet altijd voor meer ziekteverzuim

Oudere werknemers vallen vaker uit, wordt er gedacht. Het tegendeel lijkt echter aan de hand te zijn de laatste tijd. Wat namelijk blijkt is dat jongere werknemers steeds vaker zorgen voor verzuim, voornamelijk doordat ze vaker mentale klachten ervaren. Het zal je niet ontgaan zijn dat burn-out klachten steeds vaker de kop op steken, met name bij jongeren, wat kan leiden tot erg lange periodes van afwezigheid.

 1. Oud en wijs

Oudere werknemers hebben gedurende hun leven al veel ervaring en kennis opgedaan. Zo hebben ze te maken gehad met uiteenlopende problemen en hebben ze gewerkt bij verschillende organisaties met verschillende werkwijzen. Hierdoor weten ze zich raad in veel uiteenlopende situaties! 

 1. Financieel gunstig

Wist je dat er een aantal regelingen bestaan die het voor jou financieel voordelig maken om oudere werknemers in je team op te nemen? Dit wordt geregeld door het UWV, de gemeente of de Belastingdienst. Vergeet hier dus niet van te profiteren als je ervoor kiest een oudere werknemer aan te nemen.

 1. Het is de tijd van de diversiteit! 

Tegenwoordig streven veel organisaties naar diversiteit. Dat gaat natuurlijk niet alleen over afkomst, geslacht of ervaring, maar ook zeker over leeftijd! Zoals je in deze blog kunt lezen verschillen oudere en jongere werknemers weldegelijk van elkaar, en dragen ze op geheel eigen wijze wat bij aan je team. Bestaat jouw bedrijf nu dus voornamelijk uit 'jonge teams'? Dan kan het zeker goed zijn om je eens wat meer te focussen op diversiteit.

En ga zo maar door! 

Hoe profiteer je optimaal van die oudere werknemers?

Om antwoord te geven op deze vraag verwijzen we naar het begrip: the need for cognition. Een prachtig begrip dat verwijst naar de motivatie van iemand om uitgedaagd te worden. Zo iemand staat ervoor open om nieuwe vaardigheden te leren. Dingen te leren die men nog niet weet of kan. Een online cursus bij te wonen. Buiten de comfortzone te treden! 

Bovenstaande kenmerken associeer je misschien niet direct bij oudere werknemers. Zoals al eerder gezegd staan zij erom bekend te willen doen wat ze altijd deden. Ze zouden als een berg opzien tegen een nieuwe cursus en vloeken tegen elkaar als er gewerkt moet worden met een ander systeem dan wat ze gewend zijn.

Toch is ook deze opvatting per definitie onwaar! Uit onderzoek blijkt namelijk dat ook medewerkers die richting de 60 gaan nog een hogere need for cognition kunnen krijgen. De need for cognition blijkt namelijk niet gelinkt te zijn aan leeftijd, maar aan de persoonlijkheidseigenschappen: openheid, vriendelijkheid en extraversie. Mensen die geneigd zijn meer 'open te staan' voor nieuwe uitdagingen en ervaringen hebben een hogere need for cognition dus.

Met andere woorden: het is belangrijker dat we ons focussen op het behouden van open, vriendelijke en extraverte oudere medewerkers, dan dat we ons in allerlei bochten wringen om jong personeel de organisatie in te lokken.

Verder draagt een hogere need for cognition bij aan: 

 1. Gelukkigere werknemers - door nieuwe dingen te leren blijven je werknemers zich uitgedaagd en competent voelen.
 2. Minder cognitieve achteruitgang - dat betekent minder problemen op het gebied van het geheugen of oplossingsgericht denken!
 3. Minder ziekteverzuim - een 'drukke' werkomgeving vol doorgroeimogelijkheden en uitdagingen gaat gepaard met een lagere bloeddruk en minder ziekte, waaronder dementie.
Een heuse win-win-win situatie dus! 

Concrete tips

Goed. Dat gezegd hebbende mag het dus duidelijk zijn dat het heel gunstig kan zijn om ouder personeel in dienst te nemen. Of te profiteren van de oudere werknemers die zich al in je organisatie bevinden. En misschien wil je zelfs wel gepensioneerden in dienst nemen. Nu vraag je je misschien het volgende af: hoe krijg je dat voor elkaar?

Hierbij een aantal voorbeelden: 

 1. Bied voldoende doorgroeimogelijkheden.
 2. Richt een online academie in, zo kan iedere werknemers waar en wanneer dan ook leren.
 3. Onderschat oudere werknemers niet, maar daag ze zo nu en dan eens uit.
 4. Werf (eventueel oudere) nieuwe medewerkers en selecteer op de persoonlijkheidskenmerken openheid, extraversie en/of vriendelijkheid.

Zelf the need for cognition stimuleren binnen je organisatie?

Laat ons je helpen! Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van (online) leren binnen organisaties en gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Sluit melding