Maximaliseer je investering door de ROI van e-learning te meten

E-learning
17/5/2024

In dit blog bespreken we de verschillende factoren die een rol spelen bij het meten van de ROI van e-learning, en bieden we inzicht in hoe jullie als bedrijf deze het meest effectief kunnen bepalen.

Als je als bedrijf of organisatie investeert, wil je natuurlijk wel zeker weten dat je deze investering (meermaals) terugverdient. Soms is dit makkelijk te meten (bijvoorbeeld: je stopt een bepaald budget in advertenties en weet vervolgens precies hoeveel er gekocht wordt via deze advertenties en dus wat de Return On Investment (ROI) op de advertenties is), maar soms ook niet. Soms zijn de resultaten alleen subjectief te meten. 

Over het algemeen kun je de ROI berekenen aan de hand van de volgende formule: (opbrengst / kosten) x 100%.

Bij Pluvo krijgen wij regelmatig de vraag: hoe meet ik de ROI van mijn e-learning? Hoe weet ik dat de e-learning waarin ik als bedrijf of organisatie heb geïnvesteerd, daadwerkelijk bijdraagt aan onze winst (op meerdere vlakken binnen het bedrijf of de organisatie)?

Ook bij e-learning geldt: er komen meerdere factoren kijken bij het meten van de ROI van e-learning. Eerder schreven we al een blog over ROI, in dit blog gaan we dieper in op het meten van je ROI van e-learning.

Factoren die de ROI van e-learning beïnvloeden

Bij het meten van de ROI van e-learning zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden, zoals:

  1. De initiële investering in de e-learning content en het leerplatform zelf. Wat zijn de totale kosten geweest voor het ontwerpen en implementeren van de e-learning?
  2. Boven op de kosten komt uiteraard ook de monetaire waarde van de tijd die medewerkers besteden aan het voltooien van de e-learning (tijd is immers geld, in een bedrijf of organisatie).
  3. De kwaliteit van de e-learningcontent. Slecht ontworpen of niet-relevante e-learnings zullen waarschijnlijk niet leiden tot significante verbeteringen in de vaardigheden of prestaties van medewerkers, wat de ROI negatief kan beïnvloeden. Daarom is het essentieel om te investeren in kwalitatieve, boeiende en relevante e-learningcontent die aansluit bij de behoeften van de medewerkers en de organisatie als geheel.
  4. De betrokkenheid van de medewerkers bij de e-learning. Als medewerkers niet gemotiveerd of geïnteresseerd zijn in het volgen van de e-learning, zal de effectiviteit ervan afnemen. Daarom is het belangrijk om een cultuur van leren te bevorderen binnen de organisatie en medewerkers te stimuleren om actief deel te nemen aan de e-learninginitiatieven.
  5. De mate waarin de geleerde vaardigheden worden toegepast in de praktijk. Hierbij is het dus van groot belang om vooraf duidelijke leerdoelen, vaardigheden, of competenties vast te stellen die daadwerkelijk gemeten kunnen worden.

Hoe meet je de ROI van e-learning?

Om de ROI van e-learning effectief te kunnen meten, moeten eerst duidelijke doelstellingen en KPI's voor de e-learninginitiatieven worden bepaald, zoals het verbeteren van specifieke vaardigheden, het verhogen van de productiviteit, of het implementeren van bepaalde processen die de efficiëntie van het bedrijf of de organisatie ten goede komen.

Vervolgens moeten er meetbare indicatoren worden vastgesteld om de voortgang naar deze doelstellingen te volgen, zoals het aantal succesvol voltooide e-learning modules, de scores op assessments, het niveau van vaardigheidsontwikkeling en de prestaties van medewerkers na het volgen van de e-learning (bijvoorbeeld vergeleken met voorgaande functioneringsrapporten).

Het is ook belangrijk om de kosten en baten van e-learning nauwkeurig te volgen, inclusief de kosten van het ontwikkelen en implementeren van de e-learningcontent en het leerplatform, als ook de besparingen die worden gerealiseerd door een verbeterde productiviteit, verbeterde prestaties en een hogere retentie van medewerkers.

Door deze gegevens regelmatig te analyseren en te evalueren, krijgen bedrijven een beter inzicht in de impact van hun e-learninginitiatieven en kun je eventuele aanpassingen aanbrengen om de ROI te maximaliseren.

Het meten van de ROI van e-learning kan dus een complex proces zijn, maar met de juiste aanpak en tools kunnen bedrijven de effectiviteit van hun e-learninginitiatieven wel degelijk beoordelen en optimaliseren. Door rekening te houden met factoren zoals de kwaliteit van de e-learningcontent, de betrokkenheid van medewerkers en het vaststellen van meetbare doelstellingen en KPI's, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun investering in e-learning een significante bijdrage levert aan de algehele prestaties en het succes van het bedrijf of de organisatie.

Ook de klanten van Pluvo zijn erg enthousiast over de ROI van hun e-learnings! Wil je meer weten over het ontwikkelen van een waardevolle e-learning voor jouw bedrijf of organisatie waarmee je gegarandeerd een positieve ROI op meerdere vlakken behaalt? Neem vandaag nog contact met ons op in de chat!

Sluit melding