Hoe kun je met blended learning je werknemers motiveren?

HR/Leren in organisaties
2/3/2018

Anno 2018 worstelt een groot aantal e-learning deelnemers zich nog steeds door eindeloos veel pagina’s tekst. Hierdoor daalt de motivatie. Hoe zorg je ervoor dat werknemers wél gemotiveerd blijven?

Met motivatieprincipes je trainingsresultaten verbeteren

In alles wat we doen en willen volhouden, is motivatie het sleutelwoord. Voor online leren is motivatie zelfs onmisbaar. Om de trainingsresultaten van je deelnemers te verbeteren, is het noodzakelijk om zogenaamde motivatieprincipes toe te passen. Deze principes, die perfect zijn te integreren in een blended vorm van e-learning, zijn verzameld en opgetekend door e-learning expert Curtis J. Bonk en wetenschappelijk onderzoekster Elaine Khoo.

In hun boek ‘TEC-VARIETY’ beschrijven Bonk en Khoo 4 stromingen binnen de e-learning, die gebruikmaken van de verschillende motivatieprincipes:

1. Behaviouristen gaan ervan uit dat je deelnemers bij de les houdt door extrinsieke motivatie, zoals beloningen, beoordelingen, richtlijnen en certificaten. Ook persoonlijke vervolgstappen, gebaseerd op de individuele leerprestatie, vallen hier onder.

2.Cognitivisten zien het als de taak van de docent om niet alleen kennis over te dragen, maar deelnemers ook te helpen bij het verwerken van die kennis. Binnen deze stroming wordt gebruikgemaakt van extrinsieke motivatie door toetsing en intrinsieke motivatie door te leren reflecteren. Factoren als autonomie, het gevoel goed te zijn in iets en deel uit te maken van een groep gelijkgestemden zorgen voor verdere motivatie.

3. Constructivisten geloven in motivatie door positieve ervaringen. Die creëer je als docent het beste in een setting waarin deelnemers een probleem moeten oplossen, met inzet van de opgedane kennis.

4. Aanhangers van de sociaal culturele methodiek stimulerensamenwerking. Binnen deze methodiek is de docent iemand die alleen faciliteert. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij leren, waarbij zij elkaar opzoeken en informatie uitwisselen. Factoren als groepsdynamiek en erkenning spelen een grote rol in de motivatie van kandidaten.

Blended learning voor een brede doelgroep

Geldt voor e-learning dat je kandidaten over voldoende zelfdiscipline moeten beschikken, blended learning is ook geschikt voor leerlingen die hun tijd minder goed kunnen managen. Twijfel je als trainer over de mate waarin je kandidaten zich kunnen focussen? Denk dan dus zeker aan een blended vorm van e-learning.

Blended learning tools kun je trouwens ook inzetten om je trainers te managen

Voordelen van een blended trainingsvorm

De combinatie van op afstand trainen en face tot face is dat je als trainer online instructies kunt geven die je daarna klassikaal nog eens uitlegt. Of in elk geval die onderwerpen, die je deelnemers niet goed begrepen hebben. Hoe beter je de deelnemers kent, hoe beter je bij het doorontwikkelen van je training rekening kunt houden met best practices. Pluvo biedt je hiervoor de mogelijkheid om data te analyseren. Hier kun je de blended learning training vervolgens op aanpassen. Blijken je kandidaten vooral resultaat te boeken door samen te werken, dan kun je deelnemers bijvoorbeeld elkaar de stof laten uitleggen, eventueel via een screencast. En hoe zit het met zelfsturing? Is het nodig om veel en tussentijds te toetsen of zijn algemene opdrachten voldoende?

De motivatieprincipes in de praktijk

Op basis van de 4 stromingen hierboven hebben Bonk en Khoo 10 principes geformuleerd voor het motiveren van deelnemers. Samen vormen deze principes het acroniem TEC-VARIETY.

In het kort komen de motivatieprincipes hierop neer:

  • Creëer een veilig leerklimaat. Denk hierbij aan welkomstvideo’s.
  • Geef voldoende feedback. Denk aan feedback op inhoud en op het leerproces.
  • Prikkel de nieuwsgierigheid. Stel voldoende vragen, maak geblurde foto’s bij elk goed
  • antwoord meer zichtbaar, formuleer quizvragen, kondig gastsprekers aan die je pas op het laatste moment bekend maakt, enzovoorts.
  • Stimuleer samenwerking. Neem het initiatief in het organiseren van samenwerkingen, zowel online als real-time.
  • Zorg voor relevantie. Is het geleerde interessant voor een grotere groep mensen?
  • Maak het eindresultaat tastbaar. Zorg dat deelnemers naar iets toewerken.

Conclusie

Gemotiveerde kandidaten zijn tevreden kandidaten. De randvoorwaarden voor tevreden kandidaten zijn omschreven in het boek TEC-VARIETY. Het gebruik van internettechnologie voor de training moet erop gericht zijn dat kandidaten de stof begrijpen, onthouden en kunnen toepassen. Door te anticiperen op de uitkomsten van data analyse kun je kandidaten uiteindelijk beter laten presteren.

Ook jouw blended learning aanmaken? Probeer Pluvo, het is gratis.

Sluit melding