Het effectief beoordelen van medewerkers met AI

E-learning
11/1/2024

In deze blog verkennen we het gevoelige terrein van AI-gebaseerde beoordeling van medewerkers, benadrukkend dat constructieve feedback op een positieve en inclusieve manier moet worden overgebracht.

In de vorige blogs in deze AI serie hebben we vooral gedeeld hoe AI e-learning en leren in het algemeen gaat beïnvloeden. In deze blog ontdekken we hoe AI ook gebruikt kan worden voor het beoordelen van medewerkers binnen organisaties en bedrijven. Dit is natuurlijk een gevoelig onderwerp. We willen immers wel dat de feedback op een constructieve manier wordt vergaard en op een positieve en inclusieve manier wordt overgebracht aan de medewerker.

Theresa Fesinstine (HR deskundige die de AI ontwikkeling volledig omarmt) zegt hierover “think of AI as your assistant, not your replacement”. Met andere woorden: als leidinggevende kan AI een fantastische tool bieden om data te verzamelen over de prestaties van de werknemer, maar het is uiteraard nog steeds belangrijk om hier een “human touch” aan te geven. In deze blog bespreken we hoe je AI effectief kunt inzetten om “performance” van medewerkers te meten en de feedback vervolgens effectief te verwoorden.

Genereren van doelen op basis van vastgestelde criteria

AI speelt een cruciale rol bij het efficiënt vaststellen van doelen voor werknemers. Door gegevens en prestaties te analyseren, genereert het systeem doelstellingen die specifiek zijn voor de individuele vaardigheden en behoeften van elke werknemer.

Dit versnelt niet alleen het proces van doelen stellen, maar zorgt er ook voor dat de doelen in lijn zijn met de organisatorische “performance” criteria.

Voorstellen van ontwikkelingsplannen voor werknemers

Een ander waardevol aspect van AI in het beoordelingsproces is het aanbevelen van ontwikkelingsplannen voor werknemers. Op basis van individuele prestaties en ambities identificeert de AI-tool gebieden voor groei en stelt het plannen voor om de professionele ontwikkeling van werknemers te bevorderen.

Dit draagt bij aan een gerichte en op maat gemaakte aanpak voor groei binnen de organisatie.

Aandragen van ideeën voor belangrijke competenties

AI gaat verder dan alleen het evalueren van prestaties; het draagt ook bij aan het aanreiken van ideeën voor het ontwikkelen van cruciale competenties. Door middel van geavanceerde analyses identificeert het systeem specifieke competenties die kunnen worden versterkt.

Dit biedt werknemers waardevolle inzichten over hun huidige functioneren en stimuleert hen om essentiële vaardigheden te verbeteren.

Samenvatten van prestatiegegevens verzameld gedurende het jaar

Een ander voordeel van AI in prestatiebeoordelingen is de mogelijkheid om prestatiegegevens gedurende het jaar samen te vatten. Door constante analyse van output, projectbijdragen en het bereiken van doelen, biedt AI een compleet overzicht van de prestaties van medewerkers.

Dit vereenvoudigt het beoordelingsproces en zorgt voor een meer holistisch begrip en overzicht van de individuele bijdragen.

Ontwikkelen van gepersonaliseerde leerroutes voor loopbaanontwikkeling

AI kan ook gepersonaliseerde leerroutes creëren voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Door individuele sterktes, zwaktes en doelen te identificeren, stelt de AI-tool aangepaste leerplannen voor, die werknemers in staat stellen hun professionele ontwikkelingstrajecten vorm te geven.

Dit bevordert niet alleen de groei van individuen maar draagt ook bij aan het succes van de organisatie als geheel.

Blootleggen van organisatorische trends

AI kan een waardevolle rol spelen bij het ontdekken van patronen en trends in de prestatiegegevens van medewerkers. Door geavanceerde analyses toe te passen op grote datasets, kan het systeem inzichten genereren die mogelijk aan het menselijk oog zouden ontsnappen. Deze analyses kunnen niet alleen de sterke punten en groeigebieden van individuele medewerkers belichten, maar ook bredere organisatorische trends blootleggen.

Hierdoor kunnen leidinggevenden en HR-professionals strategieën ontwikkelen om de algehele prestaties van het team te verbeteren.

Mogelijkheid voor het bieden van real-time feedback

Het gebruik van AI in het beoordelingsproces stelt organisaties ook in staat om meer real-time feedback te bieden.

In plaats van te wachten op jaarlijkse evaluaties, kunnen managers en medewerkers regelmatig updates ontvangen over hun voortgang en prestaties.

Deze directe terugkoppeling bevordert een continue leercyclus en stelt werknemers in staat om snel aanpassingen te maken om hun doelen te bereiken.

Taalgebruik & inclusie

Wanneer het tijd is om de beoordeling en feedback vervolgens op papier te zetten, kan AI handig van pas komen om geschikte woorden en zinnen te selecteren, waardoor de beoordelingen niet alleen nauwkeurig, maar ook genuanceerd en informatief zijn. De bevordering van taaldiversiteit draagt bij aan inclusiviteit en zorgt voor een gebalanceerde en eerlijke evaluatie van de prestaties van diverse teamleden.

Wat kan AI voor jou betekenen?
Door AI te zien als een ondersteunende kracht, kunnen organisaties het potentieel van AI benutten om het beoordelingsproces te verbeteren en tegelijkertijd de menselijke betrokkenheid te behouden. Het doel is niet vervanging, maar eerder verrijking en optimalisatie van de manier waarop we prestaties meten en feedback geven. Ben je benieuwd wat AI voor jouw beoordelingsproces kan betekenen? Neem contact met ons op in de chat!

Sluit melding