Zo ga je slim om met flexibilisering van de arbeidsmarkt

HR/Leren in organisaties
27/1/2023

Sinds de pandemie hebben werknemers meer behoefte aan autonomie op de werkvloer. Dit heeft geleid tot flexibilisering van de arbeidsmarkt. Speel hierop in en word ook een flexibele organisatie!

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een hot item in Nederland. Nog nooit zijn er zoveel zzp'ers aan de slag geweest als nu. De Kamer van Koophandel schrijft de vingers blauw aan vooral jonge ondernemers, die staan te trappelen om te starten met hun nieuwe bedrijf. Een hele stap, zeker voor de medewerker die altijd zo hing aan veiligheid en voorspelbaarheid.

Maar óók de werkgever die gewend is om te schakelen met een vast personeelsbestand heeft te maken met een hele ommezwaai.

Hoe is de flexibele arbeidsmarkt ontstaan?

De coronapandemie werd voor veel werknemers een wake-upcall. Plotseling verschoof de focus van werkgever naar thuis. De voordelen van hybride werden ervaren en meestal ook gekoesterd. Blijkbaar werd er ook veel nagedacht over zingeving op het werk. Er stond een grote behoefte aan autonoom werken.

De vraag ‘Kan en, vooral, wíl ik hier wel blijven tot aan mijn pensioen?’ klonk aan menige keukentafel.

Dus zodra de lockdown werd opgeheven pakte menig medewerker zijn biezen om het geluk elders te beproeven. Bij een andere werkgever met schijnbaar groener gras. Of de stoute schoenen werden aangetrokken om eindelijk die sprong in het diepe te wagen: het starten van een eigen onderneming.

Werken als freelancer

Natuurlijk valt er wat te zeggen voor die avontuurlijke inslag. Maar zonder al te belerend over te komen, hopen we van harte dat alle startende ondernemers verder kijken dan hun neus lang is. Om je weg te vinden in het doolhof van het ondernemerschap is fiscaal en juridisch inzicht onontbeerlijk. En blindstaren op het kunnen factureren van een hoog uurtarief is geen goed idee. Er moeten immers ook potjes worden opgebouwd voor later, als er gepensioneerd moet worden. Om maar niet te spreken over een noodgedwongen ingelaste pauze door een griep of ernstiger kwalen.

Maar, om af te sluiten met een vrolijker noot: daar staan wel autonomie, vrijheid, flexibiliteit, afwisseling en de mogelijkheid om al je talenten optimaal te benutten tegenover.

ZZP personeel aannemen

En hoe beweeg je als werkgever een beetje slim mee op die groeiende stroom aan flexibiliteit? Allereerst: het heeft natuurlijk zeker zijn voordelen. Mocht zich in de toekomst weer zo’n onverwachte stop in klandizie en productie voordoen, dan heb jij waarschijnlijk minder sores aan je hoofd dan vroeger, toen je business gebouwd was op een vast personeelsbestand. Zeker als je veel op projectbasis produceert of diensten verleent, is het alleen naar behoefte afnemen van extra hoofden en handjes best een goed idee. En bevalt die freelancer bij nader inzien toch niet zo goed, dan is het makkelijker afscheid nemen dan voorheen. 

Toch kun je waarschijnlijk nog wel wat tips gebruiken. Je leest dit blog immers niet voor niets! Daarom delen wij graag een paar tips en trucs met jou, zodat ook jij weet hoe je om moet gaan met flexibele medewerkers.

Omgaan met flexibele medewerkers: 5 tips

  1. Flexibiliseer je website

Veel bedrijven hebben een ‘werken bij’-site, waarop een potentiële sollicitant kan lezen waarom het zo fijn werken is bij de organisatie, en er enthousiast doorgeklikt kan worden op vacatures en een sollicitatieformulier. Speel in op de behoefte aan flexibiliteit door ook een ‘flexen bij’-, of ‘freelancen bij’-item toe te voegen aan je website. Daarmee rol je ook eens de rode loper nadrukkelijk uit voor tijdelijke krachten, flexmedewerkers en zzp’ers. 

Betekent dit dat je de deur wijd openzet voor iedereen die langskomt? Zeker niet! Je hoeft op die flexibele pagina namelijk niet alleen aan te geven wat je als opdrachtgever te bieden hebt. Vertel óók wat je van een flexibele medewerker verwacht. Aan welke criteria moet je voldoen om onder jouw vlag te mogen werken? Is er een bepaalde opleiding nodig, welke taal moet je machtig zijn en hoe wordt er gefactureerd?

Door jouw kwaliteitseisen helder neer te zetten, bouw je niet alleen een eerste filter in, waarmee je onnodige aquisitiecalls of een mismatch zoveel mogelijk voorkomt. Je laat ook zien dat je iedere medewerker, tijdelijk of niet, serieus neemt. En daar kan niemand op tegen zijn.

Lees hier een blog over het testen van de kennis en vaardigheden van een nieuwe kracht.

  1. Laat ook flexibel personeel zich thuis voelen

Natuurlijk mag je van de gemiddelde tijdelijke kracht verwachten dat deze snel aan de slag gaat. Dat hij of zij productie draait zonder al te lange inwerkperiode. Flexibel personeel is immers meestal gewend om voor verschillende opdrachtgevers aan de slag te zijn en heeft doorgaans een bredere werkervaring opgedaan dan Piet, Mo en Femke met hun 25-jarig jubileum. 

Maar zzp'er of niet: het gaat hier om iemand die, al is het tijdelijk, de sfeer van jouw bedrijf moet aanvoelen en uitstralen.

Zorg ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen. Is het niet als plek voor permanente bewoning, dan toch als comfortabele trekkershut. Stel daarom ook voor flexibel personeel een inwerkprogramma samen en geef ze een warm welkom. Dat is niet alleen reuzehandig om snel de weg te leren kennen.

Een warme onboarding voor nieuwe medewerkers, hoe beknopt ook, zorgt voor persoonlijke verbinding met de organisatie en collega’s. Neem je flexibele schil ook mee in mailings, het uitdelen van kerstpakketten of het organiseren van een borrel. Dat doet serieus iets met het werkplezier, de employer branding en de uitstraling naar klanten toe. Daar kun je, zelfs als het voor een kortere periode is, veel plezier van hebben. 

  1. Bouw een stevig netwerk op

Als iemand goed bevalt, is het zonde om hem of haar na gedane arbeid permanent uit te zwaaien. Check of er interesse is voor een hernieuwde kennismaking, mocht het ooit nodig zijn. Laat de contactgegevens niet verdwijnen in een laatje waar je nooit meer kijkt, maar leg het op een veilige, maar goed toegankelijke plaats vast (zie tip 5). 

Het is handig om een flexibel, maar breed netwerk op te bouwen, dus wed niet altijd op hetzelfde paard. Zzp’ers en freelancers zijn over het algemeen vrije vogels, die wel houden van vaste contacten, maar zich liever niet willen en kunnen binden aan één opdrachtgever. Je hebt dus geen garantie dat die fijne kracht in de toekomst direct weer paraat staat. Maak je dus niet te afhankelijk van één of twee flexibele krachten.

Met een breder netwerk heb je altijd een plan B achter de hand.
  1. Let op jouw verantwoordelijkheid bij flexibiliteit

Flexibel is nog niet geheel vrijblijvend. Ook als iemand niet formeel bij jou in dienst is, ben je als opdrachtgever of inlener verantwoordelijk voor een behoorlijk aantal zaken. Net als je ‘gewone’ medewerker heeft een uitzendkracht of zzp’er bijvoorbeeld recht op een veilige, ergonomische werkplek. Op een goed rooster en een correcte bejegening. 

Maar, los van de zorgplicht, is er nog een aspect waar niet iedereen bij stilstaat. Laat je iemand voor langere tijd in je organisatie werken en ben je de enige opdrachtgever, dan zou er zomaar een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst kunnen ontstaan.

Je kunt dus ongemerkt worden betiteld als werkgever, en de Belastingdienst bij je op bezoek krijgen.

Leg daarom niet alleen de aard van de dienstverlening goed vast, maar houd ook goed in de gaten wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk. 

  1. Bouw een Flexibiliteits Management Systeem (FMS)

Beheer en organiseer je flexibele schil in een FMS (Flexibiliteits Management Systeem). Dit platform heeft onder andere de volgende mogelijkheden: 

  • Leg contactgegevens, documenten en tarieven van alle zzp’ers en andere tijdelijke dienstverleners goed en veilig vast. Denk ook aan een korte omschrijving van de werkzaamheden die zijn verricht, wie de contactpersonen waren en een korte referentie. Op die manier bouw je per flexibele kracht een handig portfolio op, waar ook na langere tijd op kan worden teruggegrepen.
  • Koppel jouw FMS aan een facturatiesysteem.
  • Richt een speciale kennisbank voor tijdelijke collega’s in, met alle noodzakelijke basisinformatie handig op een rijtje?
  • Bouw een chatfunctie in met de leidinggevende of HR.
  • Beheer de gegevens van verstrekte pasjes, sleutels en systeemautorisaties plus daarmee samenhangende geldigheidstermijnen op deze plek.

Word ook een flexibele organisatie! 

Slimme communicatie-ideeën of het samenstellen van een praktisch platform op maat: dat is onze corebusiness. Neem daarom gerust contact met ons op als je meer ideeën en tips nodig hebt op dat gebied. Wij denken graag met je mee!

Sluit melding