Zo maak je een geslaagde blended learning voor medewerkers, klanten en cursisten

Blended Learning
28/12/2017

Blended learning is een effectieve onderwijsmethode dat je het best kan omschrijven als een mix van leren met en zonder technologie. Denk hierbij aan een combinatie van e-learning en klassikaal leren.

Een goede blended training helpt deelnemers om, soms taaie, theoretische kennis op meerdere manieren te verorberen. Maar hoe maak je een training waarin on- en offline succesvol samenkomen? In deze blog bieden we je de handvatten om goed van start te gaan met e-learning in jouw organisatie.

Formuleer je leerdoelen met een gap-analyse

Elke blended training begint met de vraag wat je wilt bereiken bij je deelnemers. Heb je die ‘stip op de horizon’ gezet, dan kijk je pas naar hoe je dat bereikt. Eén van de methodes om dit in kaart te brengen, is het maken van een gap-analyse. Wat weten en kunnen je (potentiële) deelnemers al op dit moment? En wat wil je dat ze straks weten en kunnen? Vergelijk de antwoorden op deze vragen en je weet wat de ‘gaps’ zijn. De grootste ‘gaps’ zijn de leerdoelen die je met jouw training wilt bereiken.

blended training

Houd rekening met de moeilijkheidsgraad van je blended training

Zijn je leerdoelen op basis van je gap-analyse helder, kijk dan ook naar de moeilijkheidsgraad van je training. Leerdoelen adviseren we in te delen in 3 niveaus:

  • Nieuwe kennis bijbrengen is makkelijk.
  • Nieuwe vaardigheid onder de knie krijgen is lastig.
  • Nieuwe houding aanleren is moeilijk.

Maak het consumeerbaar met microlearning

Wat voor iedereen geldt is dat ze op elk denkbare plek, op hun eigen tempo en op elk moment, toegang willen hebben tot de leerstof. Dit bereik je onder meer door microlearning: het opdelen van de content in hapklare brokken, in plaats van het aanbieden van één lange online cursus. Waarbij de deelnemer zelf bepaalt welke brokken hij als eerste tot zich neemt.

Vooral millennials hebben een voorkeur voor microlearning. Millennials, geboren tussen 1980 en 2000, maken een groot deel uit van de arbeidsmarkt. Zij zijn opgegroeid met internet, maar hebben ook een kortere aandachtsspanne. Bestaat je doelgroep uit voornamelijk millennials? Kies dan voor microlearning. Houd wel in je achterhoofd dat microlearning minder geschikt is voor leerdoelen op niveau 2 en 3. Het aanleren van complexe processen heeft in sommige gevallen meer inwerktijd en verdieping nodig.

Benut de meerwaarde van blended learning

De meerwaarde van blended learning boven alleen klassikale lesmethodes of alleen e-learning is dus de mix van middelen. Om de juiste mix te kiezen, breng je de ontbrekende kennis in kaart met een gap-analyse, kies je de leerdoelen en kijk je naar de moeilijkheidsgraad bestaande uit 3 niveau’s. Door de lesstof daarbij in kleinere stukjes op te delen, houd je de aandacht beter vast. En door live terug te komen op wat je deelnemers online hebben geleerd, zorg je voor een naadloze aansluiting tussen on- en offline.

Zelf de mogelijkheden van blended learning ervaren? Met Pluvo maak je in een paar stappen je eigen blended training.

Sluit melding